Πέμπτη 14 Ἰουνίου 2012

images65

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ  «Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’»

«Ἡ θέα τοῦ Χριστοῦ»  Γ΄

«Τί θὰ κάνετε ἐσεῖς, δύστυχοι ὀνειροπόλοι, πού νομίζατε ὅτι περάσατε ὅλη τὴν ἐπίγεια ζωή σας στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ, ὅταν κεραυνόπληκτοι θ’ ἀκούσετε τὴν ἀπόφαση τοῦ Σωτήρα, «Ποτὲ δὲν σᾶς ἤξερα• φύγετε μακριά μου, ἐσεῖς ποῦ ἀντιστρατεύεστε τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ»;
Φίλε μου ἀληθινέ, πήγαινε στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Πλησίασέ Τον ἀπό τὸν δρόμο τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν. Γνώρισέ Τον μέσα σ’ αὐτές. Μὲ τὴν τήρησή τους φανέρωσε καὶ ἀπόδειξε τὴν ἀγάπη σου σ’ Ἐκεῖνον. Ὁ Ἴδιος τότε θὰ σοῦ ἀποκαλύψει τὸν ἑαυτό Του καὶ θὰ πλημμυρίσει τὴν καρδιά σου ἀπό ἀνέκφραστη ἀγάπη, τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ δὲν προέρχεται ἀπό σένα, τὸν πεσμένο ἄνθρωπο, ἀλλά ἀποτελεῖ δῶρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ δίνει ὁ μοναδικὸς ἀληθινὸς Θεὸς στὰ «δοχεῖα» ποὺ καθαρίστηκαν μὲ τὴ μετάνοια καὶ στολίστηκαν μὲ τὴν ταπείνωση καὶ τὴ σωφροσύνη. 
Νὰ ἐμπιστεύεσαι τὴ ζωή σου καὶ τὴν ψυχή σου στὸν Κύριο, τὸν παντοδύναμο καὶ πανάγαθο, ὄχι στὸν ἑαυτό σου, τὸν ἀδύναμο καὶ ἁμαρτωλό. Ἔτσι θὰ εἶσαι ἀσφαλής. Ὁ Κύριος εἶναι ὁ δημιουργός σου. Μετὰ τὴ θλιβερὴ πτώση σου, Ἐκεῖνος ἐνανθρώπησε γιὰ σένα, καταδικάστηκε γιὰ σένα, ἔχυσε τὸ αἷμα Του γιὰ σένα. Μὰ καὶ τί δὲν θὰ κάνει ἀκόμα γιὰ σένα! Ἑτοιμάσου νὰ δεχθεῖς τὰ δῶρα Του, καθαρίζοντας τὴν ψυχή σου. Αὐτὸ εἶναι τὸ δικό σου ἔργο. Ἀμήν». (Τά κείμενα πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)