Τρίτη 5 Ἰουνίου 2012

images56

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ  «Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’»

«Πῶς θά ἀκολουθήσουμε καί θά μιμηθοῦμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό»  Ι΄

     «Τὰ παιδικά Του χρόνια ὁ Θεάνθρωπος τὰ πέρασε μὲ ὑποταγὴ στοὺς γονεῖς, τὸν Ἰωσήφ, ποὺ θεωροῦνταν πατέρας Του, καὶ τὴ Μαριάμ, τὴ φυσικὴ μητέρα Του. Ἔτσι ἔδωσε τὸ παράδειγμα τῆς ταπεινώσεως στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ καταστρέφονται ἀπό τὸν ἐγωϊσμὸ καὶ τὴ θυγατέρα του, τὴν ἀνυπακοή.
    Τὰ ὥριμα χρόνια Του ὁ Κύριος τὰ ἀφιέρωσε στὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, γυρίζοντας ἀπό πόλη σὲ πόλη κι ἀπό χωριὸ σὲ χωριό, χωρὶς νὰ ἔχει ποὺ νὰ γείρει τὸ κεφάλι. Ἐνδύματά Του ἦταν ὁ χιτώνας καί τό  ἱμάτιο.
    Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο οἱ ἄνθρωποι, στοὺς ὁποίους ἔφερε τὸ μήνυμα τῆς σωτηρίας καὶ σκόρπισε τὶς θεῖες Του εὐεργεσίες, Τὸν μίσησαν. Θέλησαν νὰ Τὸν θανατώσουν. Καί τό  ἐπιχείρησαν ὄχι μιὰ φορά μόνο. Τελικὰ Τὸν καταδίκασαν σὲ σταύρωση σὰν κοινὸ ἐγκληματία. Ὁ Ἴδιος τούς ἄφησε νὰ διαπράξουν τὸ φρικτὸ αὐτὸ κακούργημα, ποὺ τόσο τὸ διψοῦσαν οἱ καρδιές τους, ὥστε, μὲ τὸν θάνατο τοῦ πανάγιου ἑαυτοῦ Του, νὰ ἀπαλλάξει ἀπό τὴν κατάρα τῆς προπατορικῆς παραβάσεως καὶ τὸν αἰώνιο θάνατο τὸ ἄνομο γένος τῶν ἀνθρώπων. Μαρτυρικὴ ἦταν ἡ ἐπίγεια ζωὴ τοῦ Θεανθρώπου, ποὺ τέλειωσε καὶ μὲ μαρτυρικὸ θάνατο.
    Στ’ ἀχνάρια τοῦ Κυρίου βάδισαν ὅλοι οἱ ἅγιοι κι ἔφτασαν στὴ μακάρια αἰωνιότητα. Ἀκολούθησαν τὸν δρόμο τὸν στενό, τὸν δρόμο τὸν γεμάτο θλίψεις. Ἀπαρνήθηκαν τὴ δόξα καὶ τὶς ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου. Χαλιναγώγησαν τὶς σαρκικὲς ἐπιθυμίες μὲ τὴν ἄσκηση. Σταύρωσαν τὸ κοσμικὸ πνεῦμα στὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ, τηρώντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Ὑπέμειναν ἀναρίθμητες στερήσεις. Καταδιώχθηκαν ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα ἀλλὰ κι ἀπό τούς ἀδελφούς τους, τοὺς ἀνθρώπους.
    Ἄς ἀκολουθήσουμε τὸν Χριστὸ καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἁγίων, ποὺ Τὸν ἀκολούθησαν! Ὁ Θεάνθρωπος, ἀφοῦ καθάρισε μὲ τὸν σταυρικό Του θάνατο τὶς ἁμαρτίες μας, κάθησε ψηλά, στὰ δεξιά του παντοδύναμου Θεου. Ἐκεῖ καλεῖ ὅσους Τὸν ἀκολουθοῦν: Ἐλᾶτε, οἱ εὐλογημένοι ἀπ’ τὸν Πατέρα μου, κληρονομῆστε τὴ Βασιλεία πού σᾶς ἔχει ἑτοιμαστεῖ ἀπό τὴν ἀρχὴ τοῦ κόσμου». (Τά κείμενα πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)