Τρίτη 22 Μαΐου 2012

images42

Νά συγχωροῦμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο

Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Λόγος Ἀσκητικός μβ΄PG 90,953

    Ἂς ἀγαπήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, καὶ θὰ ἀγαπηθοῦμε ἀπὸ τὸν Θεό. Ἂς δείξουμε μακροθυμία ὁ ἕνας πρὸς τὸν ἄλλον, καὶ θὰ δείξῃ μακροθυμία καὶ ὁ Θεὸς γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Ἂς μὴν ἀνταποδώσουμε κακὸ γιὰ τὸ κακὸ ποὺ μᾶς ἔκαναν, καὶ δὲν θὰ τιμωρηθοῦμε σύμφωνα μὲ τίς ἁμαρτίες μας. Διότι τὴν συγχώρησι τῶν παραπτωμάτων μας τὴν βρίσκουμε στὴν συγχώρησι τῶν ἀδελφῶν μας. Καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ βρίσκεται κρυμμένο στὴν εὐσπλαγχνία μας πρὸς τὸν πλησίον. Γι’ αὐτὸ ἔλεγε ὁ Κύριος: Ἂν συγχωρῆτε στοὺς ἀνθρώπους τὰ παραπτώματά τους, θὰ συγχωρήσῃ καὶ σὲ σᾶς ὁ οὐράνιος Πατέρας τὰ ἁμαρτήματά σας (Ματθ. ς΄ 14). Καὶ πάλι· Μακάριοι ὅσοι ἐλεοῦν τοὺς συνανθρώπους τους, διότι θὰ ἐλεηθοῦν ἀπὸ τὸν Θεὸ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως (Ματθ. ε΄ 7). Καί· Μὲ τὸ ἴδιο μέτρο ποὺ μετρᾶτε καὶ καταδικάζετε τὶς πράξεις τῶν ἄλλων, θὰ μετρηθῇ ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἡ δική σας συμπεριφορά (Λουκ. ς΄ 38). Ἰδού, μᾶς ἐχάρισε ὁ Κύριος τρόπο σωτηρίας καὶ μᾶς ἔδωσε αἰώνια ἐξουσία νὰ γίνουμε τέκνα Θεοῦ. Στὴ θέλησί μας λοιπὸν βρίσκεται ἡ σωτηρία μας.