ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Ἀρχιμ. Ἀστερίου Σ. Χατζηνικολάου

Στὸν ἀσίγαστο πόθο τοῦ ἀνθρώπου νὰ πετύχει τὴν αἰώνια καταξίωση τοῦ προσώπου του, στὴ βαθιὰ καὶ ἐπίμονη ἔφεσή του – συν­ειδητὴ ἢ μή – νὰ συναντήσει καὶ νὰ διαλεχθεῖ μὲ τὸν Θεό του, ἔρχεται ὁ ἄπειρος καὶ τρισάγιος Κύριος τοῦ παντὸς καὶ συναντᾶ ὁ Ἴδιος τὸ πλάσμα τῆς ἀγάπης του σὲ μιὰ ἄρρηκτη καὶ ἄρρητη κοινωνία καὶ ἕνωση μαζί του μέσα ἀπὸ τὴν κοινὴ ἀπόλαυση ἑνὸς εὐφρόσυνου δείπνου· τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου τῆς θείας Εὐχαριστίας.

Εὐλαβικὲς προσεγγίσεις στὸ ὑπερφυὲς αὐτὸ μυστήριο τῆς κοινωνίας Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου ἐπιχειροῦνται στὸ νέο αὐτὸ βιβλίο τῶν ἐκδόσεών μας. Σελίδες 273. Τιμᾶται 8 .