ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ)

Ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» κυκλοφορεῖ τώρα σέ νέα ἔκδοση τό ἱερό Ψαλτήριο μέ ἑρμηνεία στή δημοτική γλώσσα, γιά νά εἶναι εὔχρηστη ἀπό ὅλους τοὺς πιστούς. 

Τό ἱερό Ψαλτήριο, τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἶναι τό πιό ὑπέροχο βιβλίο προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Χρησιμοποιεῖται σ’ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες. Τό ἀγάπησαν καί μέ αὐτό προσευχήθηκαν ὅλοι οἱ ἅγιοι, οἱ ἥρωες τῆς πίστεώς μας. Πότισαν μέ αὐτό τή ζωή τους.

Μιά κραυγή καί θερμή προσευχή. Ἕνας ὕμνος τοῦ μεγαλείου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἱστορία ὅλου του κόσμου. Ἡ ἱστορία τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Ἡ δική σου ἱστορία, ἡ δική σου φωνή, τό δάκρυ, ὁ στέναγμος σου.

Σελίδες 677. Τιμᾶται 10 εὐρώ.

Θά τό βρεῖτε σέ ὅλα τά Βιβλιοπωλεῖα «Ὁ Σωτήρ» καί στό ἠλεκτρονικό μας κατάστημα www.osotir.org/shop