Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011 Ἑβρ. η´1-2

aggeloi

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Κεφάλαιον δ π τος λεγομένοις, τοιοτον ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­χο­μεν ρχιερέα, ς κά­θισεν ν δεξι το θρόνου τς μεγαλωσύνης ν τος ορανος, τν γίων λειτουργς κα τς σκηνς τς ληθινς, ν πηξεν Κύριος, κα οκ νθρωπος.»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

             «Τό σπουδαιότερο λοιπόν π’ σα επαμε εναι ατό: τι χουμε τέτοιον ρχιερέα, ποος κάθισε στά δεξιά το θρόνου τς μεγαλειότητος το Θεο στούς ορανούς  καί γινε λειτουργός τν γίων πού βρίσκονται στούς ορανούς, καί τς ληθινς σκηνς, πού δέν τήν κατασκεύασε κάποιος νθρωπος, λλά διος Κύριος» (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

 

ΣΧΟΛΙΟ Β’

 

β) Ὁ Κύριος τώρα εἶναι ὁ μόνος Λειτουργός, διότι δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνο μία Λειτουργία. Πραγματικά, ὅπως εἴδαμε, δὲν ὑπάρχουν πολλὲς Λειτουργίες. Μία καὶ μόνη θυσία προσέφερε ὁ Κύριος ἅπαξ διὰ παντός. Σ᾿ αὐτὴ τὴ θυσία μετέχουμε καὶ ἐμεῖς μὲ κάθε θεία Λειτουργία. Ἡ θεία Λειτουργία μπορεῖ νὰ τελεῖται σὲ πολλοὺς ναοὺς σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς, στὴν πραγματικότητα ὅμως δὲν ὑπάρχουν πολλὲς Λειτουργίες. Μία καὶ μόνη εἶναι ἡ θεία Λειτουργία, ἐκείνη ποὺ τελέστηκε ἀπὸ τὸν Κύριο στὸ ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλὴμ τὸ βράδυ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Ἡ Λειτουργία αὐτὴ στὴν πραγματικότητα δὲν ἦταν μόνο ἐπίγεια. Εἶχε διαστάσεις ὑπερκόσμιες καὶ διάρκεια αἰώνια. Οὐσιαστικὰ προσφέρθηκε στὸν οὐρανό, στὰ ἀληθινὰ Ἅγια, ὅπως εἴπαμε στὴν ἀρχὴ ἑρμηνεύοντας τὸ κείμενο τῆς πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολῆς. Γι᾿ αὐτὸ καὶ περιλάμβανε ὅλα τὰ λυτρωτικὰ γεγονότα: Τὸν Σταυρό, τὴν Ταφή, τὴν Ἀνάσταση, τὴν Ἀνάληψη, ἀκόμη καὶ τὴ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Προσφέρθηκε τότε πλήρης, τέλεια καὶ ὁλόκληρη. Κατὰ ἕναν παράδοξο, θαυμαστὸ καὶ μυστηριώδη τρόπο ὅμως συνεχίζεται ἡ ἴδια μέχρι σήμερα καὶ θὰ συνεχίζεται μέχρι τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου. Συνεχίζεται καὶ μὲ ὅλες αὐτὲς τὶς Λειτουργίες ποὺ τελοῦνται στοὺς ναούς μας, οἱ ὁποῖες ὅμως ἀνεβαίνουν στὸ ὑπερουράνιο θυσιαστήριο καὶ ἑνώνονται μὲ τὴ μία καὶ μοναδικὴ θυσία ποὺ προσφέρει ἐκεῖ ὁ μέγας καὶ αἰώνιος Ἀρχιερεύς, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Αὔριο θά δοῦμε τί σημαίνουν τώρα ὅλα αὐτὰ γιὰ μᾶς καί πῶς πρέπει νὰ μετέχουμε στὴ θεία Λειτουργία.