Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011 Ἐφεσ. ε᾽31-32

ag_kathodos

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Ἀντ τούτου καταλείψει νθρωπος τν πατέρα ατο κα τν μητέρα κα προσκολληθήσεται πρς τν γυνακα ατο, κα σον­ται ο δύο ες σάρκα μίαν. τ μυστήριον τοτο μέγα στίν, γ δ λέγω ες Χριστν κα ες τν κκλησίαν»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

             «Κι πειδή ατή ταν καταγωγή τς Εας καί εχε τόσο στενό σύνδεσμο μέ τόν δάμ, γι’ ατό, πως να­φέ­ρεται στήν γία Γραφή, θά γκαταλείψει ν­θρω­πος τόν πατέρα του καί τή μητέρα του καί θά προ­σκολ­λη­θε στή γυναίκα του, καί θά εναι ο δύο νωμένοι σ’ να σμα.  Καί λήθεια ατή γιά τήν κκλησία εναι να μυστήριο μεγάλης σημασίας, τό ποο, ν ταν γνωστο μέχρι τώρα, μς ποκαλύφθηκε π’ τόν Θεό. Καί τό μεγάλο ατό μυστήριο ναφέρεται στήν πνευματική νωση το Χριστο καί τς κκλησίας. ,τι δηλαδή επε Θεός στήν ρχή τς δημιουργίας γιά τόν νδρα καί τή γυναίκα, τό διο κπληρώθηκε καί πραγματοποιήθηκε μέ τή μυστική νωση το Χριστο καί τς κκλησίας» (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

 

ΣΧΟΛΙΟ Δ´

 

 β) Ὅμως ὁ γάμος εἶναι καὶ κάτι μεγαλύτερο ἀκόμη γιὰ τοὺς πιστοὺς Χριστιανούς: Εἶναι μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ εἴδαμε καὶ στὸ κείμενο τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς ποὺ μελετήσαμε. Εἶναι μυστήριο μέγα, κατ᾿ ἀναλογίαν πρὸς τὸ μέγιστο μυστήριο τῆς ἑνώσεως τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία. Τὰ λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου εἶναι ἐκφραστικότατα: «Μυστήριόν ἐστιν ὁ γάμος καὶ εἰκών ἐστι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ἣν περὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἐπεδείξατο»· ὁ γάμος εἶναι Μυστήριο καὶ ἀποτελεῖ εἰκόνα τῆς ἀγάπης ποὺ ἔδειξε ὁ Χριστὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησία (P.G. 54, 487). Τέτοιας ἀγάπης ποὺ ἔφθασε μέχρι τὸν Σταυρὸ καὶ τὸν θάνατο! Νά ποιὰ θὰ πρέπει νὰ εἶναι καὶ ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν συζύγων!

Δυστυχῶς σήμερα, ἀκόμη καὶ ὅσοι τελοῦν τὸν γάμο τους στὴν ἐκκλησία, τὸν βλέπουν κυρίως ὡς κοινωνικὸ γεγονὸς καὶ μάλιστα κατ᾿ ἐξοχὴν κοσμικοποιημένο, σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μὴν μένει σχεδὸν τίποτε ἀπὸ τὴν ἱερότητα τοῦ μυστηρίου. Μάλιστα τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ κακὸ ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο. Ὅλα γίνονται  ἀκόμη καὶ μέσα στὸ ναὸ  ἔτσι, ὥστε νὰ ἀποτελοῦν ἐπίδειξη πλούτου, ὀμορφιᾶς καὶ ἄσεμνης προκλητικότητος. Ὁ ἱερεὺς παραμερίζεται καὶ κύριο πρόσωπο γίνεται ὁ φωτογράφος ποὺ θὰ ἀποθανατίσει μὲ τὰ μηχανήματά του τὴν ὅλη τελετή, ποὺ μόνο μυστήριο πλέον δὲν εἶναι. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις, χωρὶς ὑπερβολή, καταντάει νὰ εἶναι περιφρόνηση τῆς ἱερότητος τοῦ μυστηρίου. Κάτι πού, ἀντὶ νὰ ἑλκύσει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, προκαλεῖ τὸ ἀντίθετο.

 Χρειάζεται πολλὴ προσοχὴ καὶ σεβασμὸς στὸ ἱερὸ μυστήριο. Ὁ Γάμος εἶναι θαῦμα μεταβολῆς καὶ ἑνώσεως δύο ἀνθρώπων σὲ ἕναν! Ἀλλὰ καὶ προσευχὴ πολλὴ ἀπαιτεῖται, ὥστε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ σκεπάζει τὴν οἰκογένεια καὶ νὰ τὴν ἀναδεικνύει αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ ἔχει κληθεῖ καὶ ὀφείλει νὰ εἶναι: Εὐλογημένος χῶρος ἁγιασμοῦ τῶν μελῶν της!

                                *******

Μεγάλα, δύσκολα καὶ τραγικὰ τὰ προβλήματα τῆς σημερινῆς οἰκογένειας. Ὅμως νὰ μὴν ἀπελπιζόμαστε. Πάνω ἀπὸ μᾶς βρίσκεται ὁ Θεός. Καὶ σὲ μιὰ τέτοια δύσκολη ἐποχή, ὅπου «ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία» (Ρωμ. ε΄ 20), θὰ δώσει πλουσιότερη τὴ χάρη Του σὲ ὅσους εἶναι πρόθυμοι νὰ ἀγωνιστοῦν, ὥστε νὰ ἔχουν μιὰ πραγματικὰ χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ὀρθόδοξη, Ἑλληνική, ἀληθινὰ εὐλογημένη!