Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 Ἐφεσ. ε᾽31-32

ag_apostoloi

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Ἀντ τούτου καταλείψει νθρωπος τν πατέρα ατο κα τν μητέρα κα προσκολληθήσεται πρς τν γυνακα ατο, κα σον­ται ο δύο ες σάρκα μίαν. τ μυστήριον τοτο μέγα στίν, γ δ λέγω ες Χριστν κα ες τν κκλησίαν»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

             «Κι πειδή ατή ταν καταγωγή τς Εας καί εχε τόσο στενό σύνδεσμο μέ τόν δάμ, γι’ ατό, πως να­φέ­ρεται στήν γία Γραφή, θά γκαταλείψει ν­θρω­πος τόν πατέρα του καί τή μητέρα του καί θά προ­σκολ­λη­θε στή γυναίκα του, καί θά εναι ο δύο νωμένοι σ’ να σμα.  Καί λήθεια ατή γιά τήν κκλησία εναι να μυστήριο μεγάλης σημασίας, τό ποο, ν ταν γνωστο μέχρι τώρα, μς ποκαλύφθηκε π’ τόν Θεό. Καί τό μεγάλο ατό μυστήριο ναφέρεται στήν πνευματική νωση το Χριστο καί τς κκλησίας. ,τι δηλαδή επε Θεός στήν ρχή τς δημιουργίας γιά τόν νδρα καί τή γυναίκα, τό διο κπληρώθηκε καί πραγματοποιήθηκε μέ τή μυστική νωση το Χριστο καί τς κκλησίας» (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

 

ΣΧΟΛΙΟ Β´

Τὸ ἄλλο φοβερὸ κακὸ ποὺ μαστίζει τὴ σημερινὴ οἰκογένεια εἶναι αὐτὸ ποὺ χαρακτηριστικὰ ὀνομάζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος «περὶ τὰ βιωτικὰ μανία», τρέλα γιὰ τὴν ἀπόκτηση πλούτου, ὑλικῶν ἀγαθῶν. Αὐτὴ ἡ τρέλα, ποὺ παλαιότερα ἦταν περιορισμένη κάπως, σήμερα ἔχει ἐπικρατήσει παντοῦ. Καὶ πλέον μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ οἰκογενειακὴ ζωὴ ἔχει σχεδὸν καταστραφεῖ. Οἱ σύζυγοι ἐργάζονται ἐξαντλητικὰ καὶ οἱ δύο, ἐλάχιστα συναντιοῦνται, καὶ ὅταν συναντιοῦνται, εἶναι τόσο κουρασμένοι ποὺ εὔκολα ἐκνευρίζονται καὶ ξεσποῦν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ χαρὰ τοῦ σπιτιοῦ νὰ ἐξαφανίζεται καὶ ὅλη ἡ οἰκογενειακὴ ζωὴ νὰ ἐξαντλεῖται σὲ διαπληκτισμούς, ἐκνευρισμούς, φωνὲς καὶ βιαιότητες. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ ἀπόσταση γιὰ τὸ διαζύγιο εἶναι ἐλάχιστη. Σ᾿ αὐτὴν τὴν κατάσταση τὰ παιδιὰ ὑποφέρουν, βασανίζονται μὲ βαθύτατα ψυχικὰ τραύματα, γίνονται προβληματικὰ καὶ εὔκολα πέφτουν θύματα ἀνθρώπων ποὺ τὰ πλησιάζουν μὲ κακοὺς σκοπούς.

β) Ἡ βασικὴ αἰτία αὐτῆς τῆς πολὺ θλιβερῆς καταστάσεως εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ δὲ ἡ ἀπομάκρυνση ἐκδηλώνεται κυρίως στὸ πνεῦμα τῆς αἰσχρῆς φιληδονίας καὶ τῆς μανιώδους ὑλοφροσύνης. Τὸ πρῶτο, ἡ φιληδονία, προβάλλεται ἐπίμονα ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις, καὶ οἱ ψυχὲς διαφθείρονται ἤδη μέσα ἀπὸ τὸ σπίτι. Καὶ βέβαια, ὅταν ἡ ψυχὴ ἔχει διαφθαρεῖ, εἶναι ζήτημα χρόνου νὰ διαφθαρεῖ καὶ τὸ σῶμα, καὶ ἡ συζυγικὴ πίστη νὰ τραυματιστεῖ θανάσιμα. Τὸ ἄλλο, ἡ μανιώδης ὑλοφροσύνη, τὸ εἴπαμε ἤδη, εἶναι ἡ φρικτὴ ἀσθένεια τῆς ἐποχῆς. Ὅλοι σκυμμένοι κάτω, στὴ γῆ, στὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς. Σπίτια, αὐτοκίνητα, ἐξοχικά, ταξίδια στὸ ἐξωτερικό, διασκεδάσεις. Καμία φροντίδα γιὰ τὴν ψυχή, γιὰ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Δημιουργό μας, γιὰ τὴ Βασιλεία Του.