Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 Ἐφεσ. ε᾽31-32

ag_panagia

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Ἀντ τούτου καταλείψει νθρωπος τν πατέρα ατο κα τν μητέρα κα προσκολληθήσεται πρς τν γυνακα ατο, κα σον­ται ο δύο ες σάρκα μίαν. τ μυστήριον τοτο μέγα στίν, γ δ λέγω ες Χριστν κα ες τν κκλησίαν»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

             «Κι πειδή ατή ταν καταγωγή τς Εας καί εχε τόσο στενό σύνδεσμο μέ τόν δάμ, γι’ ατό, πως να­φέ­ρεται στήν γία Γραφή, θά γκαταλείψει ν­θρω­πος τόν πατέρα του καί τή μητέρα του καί θά προ­σκολ­λη­θε στή γυναίκα του, καί θά εναι ο δύο νωμένοι σ’ να σμα.  Καί λήθεια ατή γιά τήν κκλησία εναι να μυστήριο μεγάλης σημασίας, τό ποο, ν ταν γνωστο μέχρι τώρα, μς ποκαλύφθηκε π’ τόν Θεό. Καί τό μεγάλο ατό μυστήριο ναφέρεται στήν πνευματική νωση το Χριστο καί τς κκλησίας. ,τι δηλαδή επε Θεός στήν ρχή τς δημιουργίας γιά τόν νδρα καί τή γυναίκα, τό διο κπληρώθηκε καί πραγματοποιήθηκε μέ τή μυστική νωση το Χριστο καί τς κκλησίας» (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ», ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

 

ΣΧΟΛΙΟ Α´

 

   Ἡ οἰκογένεια εἶναι ἕνα θαῦμα. Θαῦμα παγκόσμιο ποὺ στηρίζει τὸ κάθε ἔθνος καὶ τὸν κάθε λαό. Εἶναι τὸ θεμέλιο καὶ ἡ βάση κάθε κοινωνίας. Εἶναι εὐλογία καὶ χάρισμα τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν γενεῶν. Πολὺ περισσότερο μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ ἱερὸ μυστήριο καὶ χῶρο ἁγιασμοῦ τῶν μελῶν της.

Αὐτὸ ὅμως τὸ θαῦμα τὰ τελευταῖα χρόνια κινδυνεύει νὰ καταστραφεῖ. Μιὰ μανία διαλύσεως τῆς οἰκογένειας ἔχει πλήξει ὅλο τὸν κόσμο, ἔχει δὲ ἐμφανιστεῖ ἀπειλητικὴ καὶ στὴν Ἑλλάδα μας, τὸν τόπο αὐτὸν ποὺ ἀπὸ τὰ πανάρχαια χρόνια ἔχει ὡς θεσμὸ ἱερὸ τὴν οἰκογένεια. Ἕνα ἀγαθὸ ποὺ ἀποτέλεσε πηγὴ χαρᾶς καὶ εὐλογίας ἐπὶ χιλιάδες χρόνια, ξεπουλιέται στὶς μέρες μας ἐπιπόλαια καὶ ἀπερίσκεπτα, ὁδηγώντας τὸν τόπο σὲ πορεία αὐτοκαταστροφική.

Εἶναι ἑπομένως ἀναγκαῖο νὰ μᾶς ἀπασχολήσει ὅλους αὐτὸ τὸ πολὺ σοβαρὸ ζήτημα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ θὰ ἀφιερώσουμε τὴ σημερινή μας μελέτη  σ᾽ αὐτό.

Ἂς δοῦμε λοιπὸν τώρα λεπτομερέστερα: Ποιὰ εἶναι ἡ τωρινὴ κατάσταση τῆς οἰκογένειας καὶ ποιὲς οἱ αἰτίες ποὺ τὴν ὁδήγησαν στὸ σημερινὸ κατάντημα;

α) Ἡ οἰκογένεια περνάει κρίση μεγάλη. Πολλὰ τὰ κακὰ στὰ ὁποῖα ἔχει πέσει. Οὐσιαστικὰ ἡ οἰκογενειακὴ ζωή, ὅπως τὴν γνωρίζαμε τὰ παλαιότερα χρόνια, τείνει νὰ ἐξαφανιστεῖ. Ἕνα ἀπὸ τὰ χειρότερα κακὰ ποὺ τὴν ἔχει τραυματίσει βαρύτατα εἶναι ἀσφαλῶς τὰ διαζύγια. Κάπως ὑποφερτὴ εἶναι ἡ κατάσταση στὶς περιοχὲς ποὺ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα καὶ δὲν ἔχουν ἀναπτυγμένη τουριστικὴ κίνηση. Στὶς μεγάλες πόλεις ὅμως καὶ στὶς τουριστικὲς περιοχὲς ἡ κατάσταση εἶναι ἔξω ἀπὸ κάθε ἔλεγχο· ἐκεῖ τὰ διαζύγια ἀποτελοῦν πραγματικὴ ἐπιδημία. Ἀλλεπάλληλοι νόμοι τὰ τελευταῖα χρόνια διευκολύνουν ὅλο καὶ περισσότερο τὸ διαζύγιο, μὲ ἀποτέλεσμα τὰ νέα ζευγάρια στὴν πρώτη δυσκολία καὶ φιλονικία, ποὺ εἶναι πολὺ φυσικὸ νὰ παρουσιάζονται στὴ ζωή τους, νὰ καταφεύγουν στὸ εὔκολο διαζύγιο. Τὸ τελευταῖο δὲ καρφὶ στὸ φέρετρο τῆς οἰκογένειας τὸ ἔβαλε μόλις πρὸ ἡμερῶν ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης μὲ τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὶς ἐλεύθερες συμβιώσεις, στὶς ὁποῖες μὲ ἁπλὴ συμβολαιογραφικὴ πράξη θὰ ἀναγνωρίζονται πλήρη δικαιώματα γάμου. Ταυτόχρονα μὲ τὸ ἴδιο νομοσχέδιο μειώνεται στὸ μισὸ ὁ χρόνος γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ αὐτομάτου διαζυγίου. Πράξεις πραγματικὰ ἀφροσύνης!