Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 Ἐφεσ. δ´27

ag_prodromos

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Μηδ δίδοτε τόπον τ διαβόλ»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

Καί μή δίνετε εκαιρία στό διάβολο νά εσχωρε νάμεσά σας. (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»

 

ΣΧΟΛΙΟ Γ´

 

β) Μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι καὶ ἐμεῖς θὰ ἀγωνιζόμαστε ἐναντίον τοῦ διαβόλου. Τὸ σημειώσαμε ἤδη καὶ προηγουμένως. Εἶναι ζήτημα ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὶς δικές μας ἐπιλογὲς καὶ τὴν ἐλευθερία μας. Ἂν ἐμεῖς κάνουμε συμβιβασμοὺς καὶ ἑπομένως παραχωροῦμε τόπο καὶ ἐξουσία στὸν διάβολο γιὰ νὰ μᾶς πολεμάει, ὁ Θεὸς δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς προστατεύσει. Ὄχι διότι δὲν τὸ θέλει, ἀλλὰ διότι δὲ τοῦ τὸ ἐπιτρέπει ἡ ἐλευθερία μας. Ὁφείλουμε συνεπῶς νὰ εἴμαστε πρωτίστως ἐμεῖς ἀκέραιοι καὶ ἀσυμβίβαστοι. Καὶ κατὰ δεύτερο λόγο νὰ γίνουμε πιὸ τολμηροὶ καὶ ἀγωνιστικοὶ ἐναντίον τοῦ διαβόλου. Κυρίως νὰ προσέξουμε αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε κοσμικὸ φρόνημα. Θεάματα αἰσχρά ποὺ δηλητηριάζουν τὴ ζωή μας, τρόπος ἐμφανίσεως ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν προκλητικὴ μόδα, ὑποταγὴ στὸ κυνήγι τοῦ πλούτου καὶ τῶν ἀπολαύσεων, ἐπιδίωξη κοσμικῆς σταδιοδρομίας, ἀδικίες καὶ παρανομίες στὴν ἐργασία μας καὶ ἄλλα τέτοια δίνουν τόπο στὸν διάβολο νὰ μᾶς βλάψει καὶ ἐμποδίζουν τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸ νὰ μᾶς βοηθήσει καὶ νὰ μᾶς προστατεύσει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ἔχει μεγάλη σημασία γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς μας νὰ κατανοήσουμε ὅτι οὐσιαστικὰ στὸν κόσμο τοῦτο βρισκόμαστε σὲ κατάσταση πολέμου. Ἑπομένως δὲν ἐννοεῖται νὰ ξενοιάζουμε καὶ νὰ ζοῦμε ἀνέμελοι καὶ ἀδιάφοροι. Ὀφείλουμε νὰ βρισκόμαστε σὲ κατάσταση ἐπιστρατεύσεως, νὰ εἴμαστε ἄγρυπνοι, νὰ μὴν παραχωροῦμε εἴτε ἀπὸ ἀμέλεια εἴτε ἀπὸ ἐπιπολαιότητα εἴτε ἀπὸ φόβο τόπο στὸν διάβολο. Ἄν, ἔστω καὶ στοιχειωδῶς, μένουμε πιστοὶ στὸν Κύριο καὶ δὲν κάνουμε ὑποχωρήσεις, ὁ διάβολος δὲν πρόκειται νὰ μᾶς κάνει κακὸ ποτέ. Ἡ παντοδύναμη χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ σκεπάζει προστατευτικὰ καὶ ἐμᾶς καὶ τὸ σπίτι μας καὶ θὰ μᾶς ὁδηγεῖ μὲ ἀσφάλεια στὸ δρόμο τῆς σωτηρίας.