Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 Ἡ Σκύλλα – Ἁμαρτία

images53

Πραγματικά, τίποτε δέν εἶναι τόσο ἀπερίσκεπτο, ὅσο ἡ ἁμαρτία· τίποτε τόσο ἀνόητο καί μωρό καί ὁρμητικό. Ὅπου κι ἄν εἰσορμήσει, ὅλα τά ἀναποδογυρίζει, ὅλα τά ἀνακα­τώνει, ὅλα τά καταστρέφει ἐντελῶς. Ἔχει ὄψη δύστροπη, φορτική, βαριά. Καί ἄν κάποιος ζωγράφος ἤθελε νά τήν παραστήσει, νομίζω ὅτι δέν θά ἀστοχοῦσε, ἄν τήν παρουσίαζε ὡς ἑξῆς:  σάν μιά γυναίκα μέ μορφή θηρίου, βάρβαρη, πού βγάζει ἀπό τό στόμα φωτιά, πού δυσαρεστεῖ καί λυπεῖ, φοβερή· σάν ἐκεῖνες τίς Σκύλλες, πού περιγράφουν οἱ ἐθνικοί ποιη­τές μέ τά 6 κεφάλια καί τά 12 πόδια, πού κατασπαράσσουν τά θύματά τους. Διότι μέ ἀνα­ρίθμητα χέρια ἁρπάζει τίς σκέψεις μας καί εἰσορμᾶ, χωρίς νά τό περιμένουμε, καί κατα­ξεσχίζει τά πάντα, ὅπως ἀκριβῶς οἱ σκύλοι, πού δαγκώνουν κρυφά.    ( Ἰω.Χρυσοστόμου, Εἰς τήν Α´Κορινθίους ὁμιλία θ´).