Τρίτη 11 Ὀκτωβρίου 2011 Ὁ ἀποστολικός βίος

Αὐτὸς εἶναι ὁ βίος μας, αὐτὸ εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ἀποστολικῆς ζωῆς μας, τὸ νὰ παθαίνουμε ἄπειρα κακά. «Γι᾽ αὐτὸ εἴμαστε ταγμένοι», λέει. Τί σημαίνει «σ’ αὐτὸ εἴμαστε ταγμένοι»; Ὅπως τὰ προϊόντα γι’ αὐτὸ ἔχουν παραχθεῖ, γιὰ νὰ πωλοῦνται, ἔτσι καὶ ὁ ἀποστολικὸς βίος: γιὰ νὰ ἐμπαίζεται καὶ γιὰ νὰ ὑπομένει παθήματα, νὰ μὴν προλαβαίνει (ὁ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου) νὰ πάρει οὔτε ἀναπνοή, νὰ μὴν ἔχει καμιὰ ἀνακωχή. (Ἰω.Χρυσοστόμου πρός τούς σκανδαλισθέντας, ΕΠΕ, 33,614)