Τετάρτη 26 Ὀκτωβρίου 2011 Ὁ πλεονέκτης ποτέ δέν λέει «φθάνει»

images97

Ὅσα βλέπει ὀφθαλμός, τοσούτων ἐπιθυμεῖ ὁ πλεονέκτης. «Οὐ πλησθήσεται- ὀφθαλμὸς τοῦ ὁρᾶν», καὶ οὐ κορεσθήσεται φιλάργυρος τοῦ λαμβάνειν. Ὁ ᾅδης οὐκ εἶπεν, ἀρκεῖ, οὐδὲ ὁ πλεονέκτης εἶπέ ποτε, ἀρκεῖ. Πότε χρήσῃ τοῖς παροῦσι; πότε ἀπολαύσεις αὐτῶν, ἀεὶ τοῖς πόνοις τῆς κτήσεως συνεχόμενος;

Ἑρμηνευτική ἀπόδοση

Ὅσα βλέπει τό μάτι, τόσα ἐπιθυμεῖ ὁ πλεονέκτης. «Τό μάτι δέν θά χορτάσει ποτέ νά βλέπει» (Ἐκκλησ.α´8). Καί ὁ φιλάργυρος δέν θά χορτάσει νά παίρνει. Ὁ ἅδης ποτέ δέν εἶπε• ἀρκεῖ. Οὔτε ὁ πλεονέκτης εἶπε ποτέ• φθάνει! (Παροιμ. κζ´20, λ´16). Πότε θά τά χρησιμοποιήσεις αὐτά πού μαζεύεις;  Πότε θά προλάβεις νά τά ἀπολαύσεις, ἀφοῦ ἀρχολεῖσαι συνεχῶς μέ τούς κόπους τῆς ἀποκτήσεως ὅλο καί περισσότερων κτιμάτων; (Μ.Βασιλείου Πρός τούς πλουτοῦντας, ΕΠΕ, 6, 304).