Παρασκευή 21 Ὀκτωβρίου 2011 Τί ἀγαθά προσφέρει ἡ Θεία Λατρεία

0307

Τίποτε δὲν κάνει τόσο χαρούμενη τὴ ζωή μας ὅσο ἡ χαρὰ ποὺ δοκιμάζουμε στὴν ἐκκλησία τὴν ὥρα τῆς θείας λατρείας. Στὴν ἐκκλησία ἀνανεώνεται ἡ χαρὰ τῶν χριστιανῶν ποὺ εἶναι χαρούμενοι. Στὴν ἐκκλησία ἀλλάζει πρὸς τὸ καλύτερο ἡ ψυχικὴ διάθεση αὐτῶν ποὺ εἶναι στενοχωρημένοι. Στὴν ἐκκλησία εὐφραίνονται ψυχικὰ αὐτοὶ ποὺ εἶναι λυπημένοι. Στὴν ἐκκλησία ἀνακουφίζονται αὐτοὶ ποὺ εἶναι ταλαιπωρημένοι. Στὴν ἐκκλησία ἀναπαύονται αὐτοὶ ποὺ εἶναι κουρασμένοι. Διότι λέει ὁ Κύριος: Ἐλᾶτε σὲ μένα ὅλοι ὅσοι κοπιάζετε καὶ εἶστε φορτωμένοι ψυχικά, κι ἐγὼ θὰ σᾶς ξεκουράσω (Ματθ. ια΄ 28). Τί θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει πιὸ ποθητὸ ἀπὸ τὴ γλυκύτατη αὐτὴ φωνὴ ποὺ μᾶς ἀπευθύνει ὁ Κύριος; Τί θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει πιὸ εὐχάριστο ἀπὸ τὴν ὑψη-λὴ καὶ ἁγία αὐτὴ πρόσκληση ποὺ μᾶς κάνει; Καλώντας σε ὁ Δεσπότης στὴν ἐκκλησία τὴν ὥρα τῆς θείας λατρείας, σὲ προσκαλεῖ σὲ εὐωχία, σὲ παρακινεῖ σὲ ἀνάπαυση ἀντὶ τῶν κόπων ποὺ ὑπομένεις, σὲ ὁδηγεῖ στὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ ὀδυνηρά, ἀνακουφίζοντάς σε ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτημάτων σου. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ θεραπεύει τὴ στενοχώρια καὶ ἡ πνευματικὴ εὐφροσύνη θεραπεύει τὴ λύπη. Τί ἀπερίγραπτη φροντίδα! Τί ἐπουράνια πρόσκληση! ( Ἰω.Χρυσοστόμου, Εἰς τό «εἶδον τόν Κύριον καθήμενον… Ὁμιλία Α´, ΕΠΕ 8α,322)