Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 Ἐφεσ. δ΄ 1-2

aggeloi

ΚΕΙΜΕΝΟ

“Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,  μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ” 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

“Σύμφωνα λοιπόν μέ αὐτά, πού σᾶς ἔγραψα προηγουμένως, σᾶς παρακαλῶ ἐγώ, ὁ ὁποῖος εἶμαι φυλακισμένος διά τό ὄνομα τοῦ Κυρίου, νά πολιτευθῆτε κατά τρόπον ἄξιον τῆς ὑψηλῆς κλήσεως, εἰς τήν ὀποίαν προσεκλήθητε ἀπό τόν Θεόν. Σᾶς παρακαλῶ δέ νά πολιτευθῆτε μέ πᾶσαν ταπεινοφροσύνην καί πραότητα, μέ μεγαλόψυχον ὑπομονήν, ἀνεχόμενοι διά τῆς ἀγάπης ὁ ἔνας τοῦ ἄλλου τά ἐλαττώματα” ( Ἀπό τήν “ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”) 

ΣΧΟΛΙΟ Β΄ (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο) 

Σὲ πάρα πολλὲς ἀναμφιβόλως περιστάσεις καὶ καταστάσεις συμβαίνει αὐτό. Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ πολλὲς ἀκόμη ποὺ τὶς συναντάει κανεὶς παντοῦ: ἀπρόσμενα ἐμπόδια στοὺς δρόμους, ἐνοχλητικὲς καθυστερήσεις στὶς διάφορες ὑπηρεσίες, ἀγενεῖς συμπεριφορὲς ἀπὸ ἀνθρώπους νευρικοὺς καὶ κακομαθημένους ποὺ συναντοῦμε σὲ κάθε βῆμα μας σχεδόν…

Καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτά. Συχνὰ ἡ ἀνυπομονησία ἐκδηλώνεται μέσα στὸ ἴδιο μας τὸ σπίτι. Εἶναι δυνατὸν π.χ. τὰ παιδιὰ νὰ ἀτακτοῦν ἀσταμάτητα, νὰ φωνάζουν δυνατά, νὰ κάνουν ζημιές, νὰ προβάλλουν ἀπαιτήσεις παράλογες, νὰ πεισμώνουν ἀνυποχώρητα. Ἢ ἐπίσης μπορεῖ νὰ συμβεῖ ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς συζύγους νὰ λησμονήσει κάτι σημαντικὸ καὶ νὰ δημιουργεῖται ἐξαιτίας αὐτοῦ καθυστέρηση σὲ ἐπείγουσες ἐργασίες. Ἄλλοτε τὸ φαγητὸ ἴσως νὰ μὴν εἶναι ἕτοιμο στὴν ὥρα του. Ἐνδεχομένως ἕνα σχεδιασμένο ταξίδι νὰ συναντήσει αἰφνίδιο ἐμπόδιο. Μπορεῖ νὰ καθυστερήσει ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο συζύγους νὰ ἐπιστρέψει στὸ σπίτι. Πιθανὸν νὰ χαλάσει τὸ ψυγεῖο, νὰ πάθει κάτι τὸ αὐτοκίνητο…

Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιστάσεις καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες ἀκόμη παρουσιάζεται ἔντονη ἡ ἀνυπομονησία, ἡ ἀδημονία, ὁ ἐκνευρισμός. Καὶ βέβαια αὐτὰ ἐκδηλώνονται μερικὲς φορὲς μὲ φωνές, μὲ ἀπειλές, μὲ μουρμούρα, μὲ ἄγχος καὶ ἀγανάκτηση, μὲ ταραχή, μὲ θυμό, μὲ λόγια βαριά, μὲ ἐκφράσεις ὑβριστικὲς καὶ προσβλητικές, ἄλλες μάλιστα φορὲς καὶ μὲ βιαιότερες ἐνέργειες.