Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2011

Προκατήχηση. Δηλαδὴ πρόλογος στὶς Κατηχήσεις τοῦ ἱεροῦ Πατρός

(Ἡ μετάφραση πού δημοσιεύουμε σέ συνέχειες προέρχεται ἀπό τό ἔργο “Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων” τῶν ἐκδόσεων “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ”)

Α’.

Τώρα πιὰ σᾶς ἄγγιξε ἡ ὀσμὴ τῆς μακαριότητας, ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε στὶς τάξεις τῶν Φωτιζομένων. Τώρα πιὰ μαζεύετε τὰ νοητὰ ἄνθη, γιὰ νὰ πλέξετε οὐράνια στεφάνια. Τώρα πιὰ ἔπνευσε ἡ εὐωδιὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τώρα πιὰ βρισκόσαστε στὸ προαύλιο τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων. Ἂς δώσει ὁ Θεὸς νὰ μπῆτε καὶ μέσα σ’ αὐτά, ὁδηγημένοι ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Βασιλιά. Τώρα ἄνθισαν τὰ δέντρα, ἂς δώσει ὁ Θεὸς νὰ δέσουν καὶ νὰ ὡριμάσουν παράλληλα καὶ οἱ καρποί.

Τὰ ὀνόματά σας ἔχουν ἤδη καταγραφεῖ, ἐπιστρατευτήκατε. Οἱ λαμπάδες πού θὰ σᾶς συνοδεύσουν στὴ νυφικὴ τελετή ἔχουν ἑτοιμαστεῖ. Μέσα σας ὑπάρχει ἔντονη ἡ ἐπιθυμία τῆς οὐράνιας πολιτείας. Ἔχετε πρόθεση ἀγαθὴ καὶ αὐτὴ εἶναι πού σᾶς χαρίζει τὴν ἐλπίδα. Εἶναι ἀδιάψευστος ἐκεῖνος πού εἶπε ὅτι «σ’ ἐκείνους πού ἀγαποῦν τὸν Θεό, τὰ πάντα συνεργοῦν στὸ ἀγαθὸ» (Ρωμ. 8, 28). Καὶ ὁ μὲν Θεὸς χορηγεῖ πλουσιοπάροχα τὴν εὐεργεσία, περιμένει ὅμως καὶ τὴ γνήσια προαίρεση τοῦ καθενός μας. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος συμπλήρωσε λέγοντας· «ἐννοῶ βέβαια ἐκείνους τοὺς ὁποίους ἡ ἴδια ἡ προαίρεσή τους τοὺς ἔχει κάνει δεκτικούς τῆς θείας κλήσεως». Ἡ ἴδια λοιπόν ἡ πρόθεσή σου, ὅταν εἶναι γνήσια, σὲ κάνει διαλεχτὸ καὶ καλεσμένο. Τὸ νὰ βρίσκεσαι βέβαια στὶς τάξεις τῶν Φωτιζομένων, χωρὶς νὰ καλλιεργεῖς καὶ τὴν ἀνάλογη προδιάθεση, δὲν ἔχει νὰ σὲ ὠφελήσει σὲ τίποτα.