Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

Προκατήχηση. Δηλαδὴ πρόλογος στὶς Κατηχήσεις τοῦ ἱεροῦ Πατρός

(Ἡ μετάφραση πού δημοσιεύουμε σέ συνέχειες προέρχεται ἀπό τό ἔργο “Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων” τῶν ἐκδόσεων “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ” )

ΙΓ’.

Ὅσοι γραφτήκατε στὸν κατάλογο τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὸ Βάπτισμα, γίνατε γιοὶ καὶ θυγατέρες μιᾶς μάννας, τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν ἐρχόσαστε νωρίτερα καὶ παραμένετε στὸ χῶρο πού πρόκειται νὰ γίνουν ἐξορκισμοί, καθένας σας ἂς λέει κάτι πνευματικὰ ὠφέλιμο. Ἂν λείπει κάποιος, νὰ τὸν ἀναζητήσετε. Ἂν ἤσουν προσκαλεσμένος σὲ συμπόσιο, δὲν θὰ περίμενες καὶ τοὺς ἄλλους προσκαλεσμένους; Ἄν εἶχες ἀδελφό, δὲν θὰ ἐνδιαφερόσουν γιὰ τὸ συμφέρον του;

Νὰ μὴν ἀσχολεῖσαι μὲ ἄλλα ἀνωφελῆ πράγματα καὶ νὰ μὴ διερωτᾶσαι: «Ἔγινε τίποτα στὴν πόλη; Μήπως συνέβηκε τίποτα στὴ γειτονιά; Μήπως ἔκανε τίποτα ὁ βασιλιάς; Μήπως ἔκανε τίποτα ὁ ἐπίσκοπος; Μήπως ἔκανε τίποτα ὁ ἱερέας;». Στὰ οὐράνια στρέψε τὸ βλέμμα σου. Αὐτὰ πού σοῦ χρειάζονται τώρα εἶναι τό: «Μείνετε στὴ σιωπὴ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ἡσυχία χωρὶς περισπασμοὺς καὶ μάθετε ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεὸς» (Ψαλμ. 45, 11). Ἂν δεῖς τοὺς πιστοὺς νὰ διακονοῦν καὶ νὰ μὴν ἀσχολοῦνται μὲ ἄλλες μέριμνες, μάθε ὅτι βρίσκονται σὲ σωστὸ δρόμο. Ἔχουν συναίσθηση τοῦ τί ἔχουν δεχτεῖ, βρίσκονται μέσα στὴ Χάρη. Ἐσύ ὅμως βρίσκεσαι ἀκόμα ἀνάμεσα σὲ δυὸ δυνατότητες: Νὰ δεχτεῖς ἤ νὰ μὴ δεχτεῖς τὸ Βάπτισμα. Νὰ μὴν ἀποστραφεῖς ὅσους διάλεξαν τὴ ζωὴ τῆς ἀμεριμνίας πού χαρίζει ἡ πίστη, ἀλλὰ νὰ σταθεῖς μπροστά τους μὲ δέος.