Ἁγίου Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

Προκατήχηση. Δηλαδὴ πρόλογος στὶς Κατηχήσεις τοῦ ἱεροῦ Πατρός 

(Ἡ μετάφραση πού δημοσιεύουμε σέ συνέχειες προέρχεται ἀπό τό ἔργο “Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων” τῶν ἐκδόσεων “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ” )

Β ‘.

Κάποτε ἦρθε στὴν Ἐκκλησία καὶ βαπτίστηκε ὁ Σίμωνας ὁ μάγος (πρβλ. Πράξ. 8, 13). Πράγματι, βαπτίστηκε, ἀλλὰ δὲν φωτίστηκε. Τὸ σῶμα του βυθίστηκε στὸ νερό, ἡ ψυχὴ του ὅμως δὲν φωτίστηκε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Βυθίστηκε τὸ σῶμα του στὸ νερὸ καὶ ξαναβγῆκε, «ἡ ψυχὴ του ὅμως δὲν θάφτηκε μαζὶ μὲ τὸν Χριστό, οὔτε πάλι ἀναστήθηκε μαζί Του» (πρβλ. Ρωμ. 6, 4. Κολ. 2, 12). Δές, σοῦ φανερώνω πῶς καὶ ποῦ ἔπεσαν οἱ ἄλλοι, γιὰ νὰ σὲ βοηθήσω νὰ μὴν πέσεις καὶ σὺ στὰ ἴδια. Τὰ λάθη ἐκείνων μποροῦν νὰ χρησιμεύσουν γιὰ παραδειγματισμὸ δικό μας. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ γράφτηκαν οἱ πτώσεις τους, ὥστε ἔτσι νὰ βοηθηθοῦν ὅσοι ἀργότερα, μέχρι καὶ σήμερα, θὰ θελήσουν νὰ προσέλθουν στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ βαπτιστοῦν (πρβλ. Α’ Κορ. 10, 11). Ἂς μὴ βρεθεῖ λοιπόν κανεὶς πού νὰ ἐκπειράζει τὴ Χάρη. Νὰ εἴσαστε ἄγρυπνοι καὶ νὰ προσέχετε, μήπως κάποια πικρὴ ρίζα ἁμαρτίας ἤ κάποια πλάνη ξεφυτρώσει μέσα σας καὶ αὐτὴ σᾶς γίνει ἀφορμὴ καὶ αἰτία πειρασμοῦ, κατὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο καὶ ἀναγέννησή σας (Ἑβρ. 12, 15. Πρβλ. Δευτ. 29, 17). Προσέξτε, μήπως κάποιος ἀπὸ σᾶς προχωρήσει καὶ γίνει μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὑπακούοντας στὸ λογισμὸ πού τοῦ λέει: «Ἄσε νὰ δοῦμε τί κάνουν οἱ πιστοὶ .Ἂς μπῶ κι ἐγὼ μέσα νὰ δῶ καὶ νὰ μάθω τὰ ὅσα γίνονται ἐκεῖ». Περιμένεις, ἄνθρωπέ μου, νὰ δεῖς; Δὲν καταλαβαίνεις ὅτι θὰ σὲ δοῦν κι ἐσένα; Καὶ νομίζεις ὅτι, ἐσὺ μὲν μπορεῖς νὰ λεπτολογεῖς καὶ νὰ ἐξετάζεις ὅσα γίνονται στὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ ὁ Θεὸς δὲν ἐρευνᾶ καὶ δὲν ἐξετάζει καὶ τὴ δική σου καρδιά;