Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ιγ)

Πέμπτη 31  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ιγ)

      "Ὅταν δεῖς τὸν ἑαυτό σου νὰ ἐναντιώνεται στὴν ἀνάγνωση τῶν θείων λόγων καὶ νὰ ἀποφεύγει τὶς πνευματικὲς νουθεσίες, νὰ καταλάβεις ὅτι ἡ ψυχή σου ἔχει πέσει σὲ φοβερὴ ἀρρώστια• , διότι αὐτὸ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἀφροσύνης, ἂπ’ τὴν ὁποία, ὅσοι ἀρρώστησαν, τρύγησαν καρπὸ θανάτου.
      Ἐκεῖνοι ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴ χαλκευτικὴ τέχνη δὲν ἀποφεύγουν τὴ σκόνη, οὔτε τὸ χτύπημα τοῦ σφυριοῦ, οὔτε τὸ ἀνακάτωμα τῆς φωτιᾶς, ἀλλά παίρνοντας ἕνα βόλο ἀπὸ σίδερο, μὲ τὴν ἐπιμέλεια καὶ τὴν ἐπιμονὴ κατασκευάζουν χρήσιμα σκεύη. Γι’ αὐτὸ λοιπὸν καὶ μεῖς ἂς μὴν ἀποκάμνουμε νὰ παροτρύνουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ὥστε βγάζοντας κάτι πολύτιμο ἀπὸ κάτι ἄχρηστο νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ μᾶς δοθεῖ ἐκείνη ἡ ὀνομασία καὶ ἡ ἐξαίσια δόξα• διότι εἶναι γραμμένο• Ἂν βγάλεις κάτι πολύτιμο ἀπὸ κάτι ἄχρηστο, θὰ εἶσαι ἔσυ σὰν τὸ δικό μου στόμα, καί, μακάριος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀπογόνους στὴν Σιῶν καὶ συγγενεῖς στὴν Ἱερουσαλήμ.
       Πότιζε τὴν ψυχή σου μὲ θεία νάματα, γιὰ νὰ γεμίσει μὲ ἄνθη καὶ νὰ καρποφορήσει τὸν καρπὸ ποὺ παράγεται μέσα στὴ δικαιοσύνη. Πρέπει μάλιστα ἔμεις νὰ ἐπιδιώκουμε τὴν ὠφέλεια τῆς ψυχῆς μας, μὲ ὁποῖο τρόπο τὰ ζῷα τῆς στεριᾶς ζητοῦν τὴ χλόη. Διότι, ἂν ἡ ψυχὴ εἶναι ὑγιής, κρατᾶ σταθερὸ τὸ σῶμα στοὺς καλοὺς κόπους• ἂν ὅμως αὐτὴ ἐξασθενήσει ἀπὸ τοὺς αἰσχροὺς λογισμούς, θὰ καταστραφεῖ ἀναγκαστικὰ ἀπὸ τὴν κακία καὶ τὸ σῶμα. Γι’ αὐτὸ εἶναι μακάριος ἐκεῖνος ποὺ ἐμπορεύεται καλὰ σ’ αὐτὸ τὸ βίο, ὅσα εἶναι κατάλληλα γιὰ τὴ ζωή, διότι πηγαίνει μὲ πλοῦτο πρὸς τὴν ἀθάνατη ζωή, τὴν ὁποία μακάρι νὰ ἀπολαύσουμε ὅλοι ἐμεῖς, μὲ τὶς πρεσβεῖες ὅλων αὐτῶν ποὺ εὔαρεστησαν τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ἀμήν." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)