Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ια)

Τρίτη 29  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (ια)

      Οἱ δημεύσεις τῶν πραγμάτων καὶ τὰ βασανιστήρια καὶ οἱ ἀπειλὲς τοῦ θανάτου πολλούς τους ἔκλονισαν, ἄλλοι ὅμως διὰ μέσου αὐτῶν στεφανώθηκαν καὶ ἄλλοι γιὰ χάρη τῆς φιλαργυρίας ἔγιναν προδότες• ἄλλοι ἐξαιτίας τῆς κενοδοξίας καταφρόνησαν τὴν ἀλήθεια καὶ ἄλλοι κινούμενοι ἀπὸ τὸ παράφορο πάθος τῆς φιληδονίας ἔπεσαν στὴν ἀνομία. Καὶ μόνο αὐτοὶ νίκησαν ἐκεῖνον ποὺ ἔχει τὴν ἐξουσία τοῦ θανάτου, δηλαδὴ τὸν Διάβολο, ὅσοι ἔχουν πάντοτε μέσα τοὺς τὸν Κύριο• διότι ἡ νίκη μᾶς εἶναι ὁ Κύριος. Εἴτε λοιπὸν προοδεύεις σὲ καλὲς πράξεις, μὴν ὑπερηφανεύεσαι• εἴτε κατηγορεῖς τὸν ἑαυτό σου γιὰ πολλὰ ἁμαρτήματα, μὴν ἀπελπίζεσαι γιὰ τὴ σωτηρία σου- διότι εἶναι μακάριος ἔκεϊνος, ποὺ δχὶ μόνο ἔβαλε καλὴ ἀρχή, ἀλλὰ ποὺ ἔφτασε στὸ τέλος ἄμεμπτα. Ἂς μὴν παραδώσουμε λοιπὸν τοὺς ἑαυτούς μας στὴν ἀργία, ὅλη τὴ μέρα, ἀλλὰ ἂς ἐργασθοῦμε φιλότιμα στὴν ἑνδέκατη ὥρα, ὥστε νὰ γίνουμε καὶ μεῖς ἄξιοι νὰ πάρουμε ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Κυρίου τὸ δηνάριο." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)