Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (β)

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Συμβουλὴ γιὰ τὴν Πνευματικὴ ζωὴ (β)

"Νὰ ἔχεις ἀθῳότητα, γιὰ νὰ δεχθεῖς τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ• ἀλλὰ καὶ ἐξυπνάδα, γιὰ νὰ ἀποκρούσεις τὰ τεχνάσματα τοῦ Ἀντιπάλου.
Κόψε μὲ σοφία τὶς βλαβερὲς συναντήσεις, γιὰ νὰ γαληνεύσει καλὰ ὁ ἐσωτερικός σου ἄνθρωπος.
Μὴν εἶσαι πανοῦργος καὶ αὐστηρὸς κατὰ τὴν προαίρεση, γιὰ νὰ μὴ σκοντάψεις καὶ πέσεις, τὴ στιγμὴ ποὺ νομίζεις ὅτι εἶσαι στηριγμένος καλά.
Ἀγωνίσου νὰ ἀποκτήσεις ἀοργησία, γιὰ νὰ μὴ μεθᾶς χωρὶς κρασὶ καὶ ζαλίζεσαι ἀπὸ τὸ βάρος τῆς κακίας καὶ τῆς ὀργῆς•
Μὴν εἶσαι φιλήδονος καὶ καταφρονητής, γιὰ νὰ μὴ βλασφημηθεῖ ὁ Κύριος ἐξαιτίας σου.
Μὴ συναναστρέφεσαι μὲ μίμους, γιὰ νὰ μὴ διαφθαροῦν οἱ λογισμοί σου•  διότι τὰ λόγια τους εἶναι πάρα πολὺ βλαβερά. Κάνουν δηλαδὴ τοὺς γέρους νὰ δείχνουν νεανικὴ ἐπιπολαιότητα καὶ τοὺς νέους τους παρασύρουν στὴ διάπραξη τῆς ἀνομίας.
Νὰ ἀποφεύγεις τὶς συμβουλὲς τῶν κακῶν ἀνθρώπων διότι ἔκαναν τοὺς ἑαυτοὺς τῶν δούλους τῆς γαστριμαργίας καὶ
Δὲν μπορεῖ ὁ πόρνος νὰ ἀγαπᾶ ἐκεῖνον ποὺ ἀποστρέφεται τὸ πάθος τῆς πορνείας• οὔτε ὁ κλέφτης ἐκεῖνον ποὺ ἀρνεῖται τὴν ἀδικία• ἀλλά ἕνας ἄνθρωπος θὰ ἀφοσιωθεῖ καὶ θὰ ἀγαπήσει τὸν ὅμοιό του.
Πρόσεξε νὰ μὴ σοὺ προσφέρει γλυκύτητα ἡ ἡδονή, γιὰ νὰ μὴ σοὺ προσφέρουν πίκρα τὰ βασανιστήρια της.
Πρόσμενε κάθε μέρα τὴν ἀναχώρησή σου ἀπὸ τὴ ζωή, καὶ νὰ ἑτοιμάζεσαι γιὰ τὸ ταξίδι της• διότι τὸ φοβερὸ πρόσταγμα θὰ ἔρθει τὴν ὥρα ποὺ δὲν τὸ περιμένεις, καὶ τότε ἀλίμονο στὸν ἀπροετοίμαστο. Ἡ κατάνυξη εἶναι καλὸ πρᾶγμα, διότι γιατρεύει τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ κλαίει δὲ θὰ ἁμαρτήσει ποτέ•  καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἶναι σὲ κατάνυξη δὲ σκέφτεται τὸ κακό. Διότι ἀπὸ τὴν κατάνυξη ἔρχεται τὸ κλάμα•  καὶ μέσα στὸ κλάμα παρουσιάζεται ἔλλειψη καὶ ἀποχὴ τῶν κακῶν." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας,)