Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (θ)

Παρασκευή 18  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Μὴν ἀπορρίπτεις τὴν ἐν Χριστῷ ὑπακοή, διότι ὁ καρπὸς της εἶναι βέβαιος καὶ ἀσφαλής (θ)

    "Φύλαγε τὸν ἑαυτό σου πάντοτε, ὥστε νὰ μὴ γίνεσαι ἐμπόδιο ἡ σκάνδαλο γιὰ τὸν πλησίον σου, φοβούμενος τὴν ἀπειλὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶπε διὰ μέσου τοῦ Προφήτη• Ἀλίμονο σ’ ἐσένα ποὺ ποτίζεις τὸν πλησίον σου καὶ τὸν μεθᾶς γιὰ νὰ θολώσεις τὸ νοῦ του καὶ νὰ τὸν ἀνατρέψεις• καὶ ἐπίσης• Αὐτὰ λέει ὁ Κύριος• Ἰδοὺ ἐγὼ θὰ ξεχωρίσω πρόβατο ἀπὸ πρόβατο, καὶ κριάρια ἀπὸ τράγους. Καὶ δὲ σᾶς ἦταν ἀρκετὸ ὅτι ἐβόσκατε τὴν καλὴ βοσκή, ἀλλὰ καταπατούσατε μὲ τὰ πόδια σας τὰ ἀπομεινάρια τῆς βοσκῆς, καὶ ὅτι πίνατε τὸ καθαρὸ νερό, ἀλλὰ τὸ ὑπόλοιπο τὸ θολώνατε μὲ τὰ πόδια σας; Καὶ τὰ πρόβατά μου ἔβοσκαν τὸ χορτάρι τὸ πατημένο ἀπὸ τὰ πόδια σας, καὶ ἔπιναν τὸ νερὸ τὸ θολωμένο ἀπὸ τὰ πόδια σας. Γι’ αὐτό, αὐτὰ λέει ὁ Κύριος• Ἰδοὺ ἐγὼ θὰ ξεχωρίσω ἀνάμεσα σὲ δυνατὸ πρόβατο καὶ σὲ πρόβατο ἀδύνατο. Ἐσεῖς τὰ δυνατὰ πρόβατα μὲ τὶς πλευρές σας καὶ μὲ τοὺς ὤμους σπρώχνατε τὰ ἀδύνατα, καὶ μὲ τὰ κέρατά σας τὰ χτυπούσατε, καὶ κάθε ἐξαντλημένο πρόβατο τὸ διώχνατε. Ἐγώ ὅμως θὰ σώσω τὰ πρόβατά μου, καὶ δὲ θὰ εἶναι ἀφημένα γιὰ λεηλασία καὶ ἁρπαγή, καὶ θὰ ξεχωρίσω κριάρι ἀπὸ κριάρι." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)