Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Παρασκευή 4  Μαρτἰου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα
Κεφάλαιο δέκατο (δ)

     "Σὲ ἔκαναν ἡγούμενο; Γίνε ἡγούμενος τῆς εἰρήνης, γιὰ νὰ σοῦ ἀνοιχθοῦν οἱ πύλες τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ νὰ μπεῖς μέσα μαζὶ μ’ αὐτοὺς ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν εἰρήνη. Διότι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο λέει• Ἀνοῖξτε τὶς πύλες• ἂς μπεῖ μέσα ὁ λαός. Καὶ ποιὸς λαός; Ὁ λαὸς ποὺ τηρεῖ τὴ δικαιοσύνη καὶ μένει πιστὸς στὴν ἀλήθεια• ὁ λαὸς ποὺ δέχεται τὴν ἀλήθεια καὶ τηρεῖ τὴν εἰρήνη. Γι’ αὐτὸ ἔλεγε κάποιος ἀπό τούς Ἁγίους• Ἂς ἐπικρατήσει εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη στὶς μέρες τῆς ζωῆς μου. Ἄκουσε ἀκόμη καὶ τὸν ἅγιο Ἰάκωβο ποὺ λέει• ποιὸς εἶναι μεταξὺ σας σοφὸς καὶ συνετός; Ἂς δείξει ἀπὸ τὴν καλὴ συμπεριφορὰ του τὰ ἔργα του μὲ σοφὴ πραότητα. Ἂν ὅμως ἔχετε μέσα στὴν καρδιὰ σας πικρὸ φθόνο καὶ ἐριστικὴ διάθεση, μὴν ὑπερηφανεύεσθε καὶ μὴν ψεύδεσθε ἐναντίον τῆς ἀλήθειας• αὐτὴ ἡ σοφία δὲν εἶναι ἐκείνη ποὺ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανό, ἀλλά εἶναι σοφία γήινη, σαρκική, δαιμονική. Διότι,  ὅπου ὑπάρχει φθόνος καὶ ἐριστικὴ διάθεση, ἐκεῖ ὑπάρχει ἀκαταστασία καὶ κάθε κακὸ πρᾶγμα. Ἡ σοφία ὅμως ποὺ κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανό, πρῶτα-πρῶτα εἶναι ἁγνή, ἔπειτα εἶναι εἰρηνική, ἐπιεικής, πρόθυμη νὰ πειθαρχεῖ, γεμάτη εὐσπλαχνία καὶ καλοὺς καρπούς, ἀμερόληπτη, εἰλικρινής. Καὶ ὁ καρπὸς  τῆς  δικαιοσύνης  σπέρνεται  εἰρηνικὰ  ἀπό τούς  εἰρηνοποιούς. Ἂς δώσει μάλιστα σ’ ἐσᾶς ὁ Κύριος τὴν ὁμόνοια, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά του. Εὐχηθεῖτε, παρακαλῶ, καὶ γιὰ μένα τὸν ἀξιολύπητο, ὥστε νὰ φωτίσει ὁ Κύριος τὰ σκοτισμένα ἐσωτερικά μου μάτια. Διότι δική του εἶναι ἡ βασιλεία καὶ ἡ δόξα, στοὺς ἀπέραντους αἰῶνες. Ἀμήν." (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)