Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ἔνατο (δ)

     «Πές σ’ αὐτόν πού σοῦ ὑπαγορεύει ρυπαρές καί ἀκάθαρτες ἐπιθυμίες• Ἐχθρέ τῆς ἀληθείας, θά ντροπιασθῶ ἐγώ, γιά νά πραγματοποιήσεις ἐσύ τήν ἐπιθυμία σου; Πήγαινε πρός τούς ὁμοίους μ’ ἐσένα ἀσελγεῖς ἀνθρώπους. Ζήτησες γιά τόν ἑαυτό σου τήν ἀγέλη τῶν γουρουνιῶν; Καταποντίσου λοιπόν μαζί τους. Δέ θά μέ ἔχεις πιά ὑπάκουο δοῦλο, γιά νά ἐκτελῶ τίς ἐπιθυμίες σου. Εἶναι ἀρκετός ὁ καιρός πού πέρασε ἀνώφελα· ἀπό τώρα θά φροντίσω γιά τήν ἀλήθεια καί θά ἱκετεύσω τόν Θεό μου, ὥστε νά μέ σώσει ἐντελῶς ἀπό τά ἔργα σου· διότι μου ἔχει δώσει Πνεῦμα Ἅγιο, καί ἐγώ τό παρόργισα• μοῦ ἔχει δώσει ψυχή καί σῶμα καθαρό, ἐγώ ὅμως τά μόλυνα. Ἔτσι νά λές, ἀγαπητέ, σ’ αὐτόν πού σοῦ ὑπαγορεύει τά ὀλέθρια πάθη. Εἶπε κάποιος ἀπό τούς Ἁγίους• ἡ πορνεία μοιάζει μέ σκυλί· ἄν τήν κολακεύσεις, ἀφοσιώνεται σ’ ἐσένα• ἄν τήν διώξεις, θά φύγει. Ἄκου τόν Δαβίδ πού λέει• Ἐγώ θά παραμένω μόνος μου ὡσότου νά παρέλθω• πού σημαίνει, νά προσέχει ὁ καθένας μας τόν ἑαυτό του, ὡσότου νά ἀναχωρήσουμε ἀπό τήν παρούσα ζωή. Παρακαλῶ, πρόσεχε τόν ἑαυτό σου καί μήν καταφρονεῖς τόν τρόπο τῆς ζωῆς σου. Μή χάσεις γιά μικρή ἀπόλαυση τούς καρπούς τῶν κόπων σου, οὔτε νά προδώσεις ἐξαιτίας τῆς ἀκαθαρσίας τό μισθό τῆς ἐργασίας σου, τό μισθό τῆς ἡσυχίας, τό μισθό τῆς ἀγρυπνίας, τῆς ἐγκράτειας καί τῶν ὑπόλοιπων ἀρετῶν, μήν τόν χάσεις ἐξαιτίας τῆς ἀκαθαρσίας καί ὁμοιωθεῖς μ’ αὐτόν πού βάζει τούς μισθούς του μέσα σέ φθαρμένο βαλάντιο.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)