Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ἔνατο (β)

     «Πρόσεχε τόν ἑαυτό σου, μήπως συμβεῖ νά δημιουργηθεῖ στήν καρδιά σου πονηρός λογισμός. Μή συμφωνήσεις μέ τόν πονηρό λογισμό• διότι αὐτό ἔπαθε κάποιος ἀπό τους παλαιούς, κρύβοντας ἀπό τά ἀφιερώματα στή σκηνή του• τό ἴδιο καί ὁ Γιεζί ὁ ὑπηρέτης τοῦ προφήτη Ἐλισαιέ, ἀλλά δέν ἔμειναν ἀπαρατήρητοι ἀπό τόν Θεό, οὔτε ἀπό τούς ἀνθρώπους• διότι παρόλο πού κρυφά ἔκαναν τό κακό, φανερά πῆραν τήν ἀνταμοιβή• ὁ ἕνας λιθοβολήθηκε μαζί μέ ὅλη τήν οἰκογένειά του ἀπό ὅλο τό λαό, καί ὁ ἄλλος κληρονόμησε τή λέπρα μαζί μέ τούς ἀπογόνους του, ὅσο θά ὑπάρχουν στή ζωή. Διότι εἶναι ἀψευδής ὁ Ἀπόστολος πού εἶπε• Ὁ Θεός δέν ἐμπαίζεται· γιατί αὐτό πού θά σπείρει κανείς, αὐτό καί θά θερίσει. Μάθε νά ζεῖς ὑπομονετικά, γιά νά ἀποφύγεις τίς βλάβες, πού βρίσκουν αὐτούς πού δέ ζοῦν στήν ἡσυχία. Ἄκου αὐτόν πού λέει• Παιδί μου, ἄν γίνεις σοφός γιά τόν ἑαυτό σου, θά εἶσαι σοφός καί γιά τόν πλησίον σου• ἄν ὅμως γίνεις κακός, μόνος θά ἀντλήσεις τά κακά γιά τόν ἑαυτό σου. Ρωτᾶς• γιατί μᾶς νικᾶ ὁ Ἐχθρός; Ρωτᾶς• γιατί γίνεται καί περισσεύουν τά πάθη μας; Διότι, ὅταν μᾶς διδάσκουν, δέν προσέχουμε, ὅταν μᾶς ἐλέγχουν γιά τή διόρθωση τῶν σφαλμάτων μας, ἀρνούμαστε τόν ἔλεγχο. Τούς ἀνθρώπους τούς ἐμπαίζουμε καί τόν Θεό τόν καταφρονοῦμε, μέ τό νά μήν πειθόμαστε στόν Κύριο πού λέει· Ἀλήθειά σας λέω· ὅτι ἄν αὐτοί σωπάσουν, θά φωνάξουν οἱ πέτρες.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)