«Παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ» (δ)

Κυριακή 21    Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ» (δ)

     «Γιατί ὅμως θὰ τιμωρηθοῦν; Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ τοῦ λέει ὅτι εἶναι ἀναπολόγητοι, δηλαδὴ δὲν ἔχουν καμμία δικαιολογία, αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἀκούσει τὸ λόγο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἀναπολόγητοι εἶναι ὅλοι οἱ εἰδωλολάτρες καὶ ὅλοι οἱ ἄπιστοι, διότι, ἂν καὶ δὲν ἔχουν ἀκούσει ποτὲ τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου, ἔχουν ὅμως μπροστὰ τους ἀνοιχτὸ τὸ βιβλίο τῆς φύσεως, ὅπου μπορεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ διαβάζει τὰ περὶ Θεοῦ.
      Μόνο ἡ θεωρία τοῦ μεγαλείου τῆς φύσεως καὶ τῶν νόμων, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους λειτουργεῖ ὅλο τὸ σύμπαν, ἀκόμα καὶ ἡ καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου, μπορεῖ νὰ μᾶς προκαλέσει δέος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι αὐτοὶ λοιπόν, οἱ εἰδωλολάτρες καὶ οἱ ἄθεοι εἶναι ἀναπολόγητοι καὶ θὰ τιμωρηθοῦν, ἀλλά, ὅπως εἴπαμε, θὰ τιμωρηθοῦν ἐλαφρότερα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ γνωρίζουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν λειτουργοῦν σύμφωνα μ’ αὐτό.
      Καὶ τί σημαίνει αὐτὸ πού λέει ὁ Χριστὸς ὅτι οἱ δοῦλοι πού γνώριζαν τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου θὰ τιμωρηθοῦν αὐστηρά, ἐνῶ οἱ ἄλλοι πού δὲν γνώριζαν θὰ τιμωρηθοῦν ἐλαφρότερα; Αὐτό μᾶς δείχνει ὅτι καὶ ἡ τιμωρία ποὺ θὰ ὑποστοῦν οἱ ἁμαρτωλοὶ θὰ εἶναι διαφορετικὴ γιὰ τοὺς μὲν καὶ γιὰ τοὺς δέ. Φοβερὰ βάσανα θὰ ὑποστοῦν αὐτοὶ ποὺ βλασφημοῦσαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ καταπατοῦσαν συνειδητὰ τὸ ἱερό Εὐαγγέλιο. Ἐλαφρότερα βάσανα περιμένουν τοὺς δυστυχισμένους αὐτοὺς χριστιανοὺς ποὺ ἁμαρτάνουν ἀπὸ ἀδυναμία καὶ ποὺ τόσοι πολλοὶ ὑπάρχουν μεταξύ μας. Καὶ ἀκόμα πιὸ ἐλαφρὰ ἐκείνους τοὺς δούλους ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)