Λόγος εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ἁγίας Σκέπης στὴν Σεβαστούπολη (γ)

Κυριακή 14   Νοεμβρίου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς ἁγίας Σκέπης στὴν Σεβαστούπολη (γ)

     «Καὶ ξέρετε τί λέει ὁ ἀπόστολος Πέτρος σὲ μᾶς τοὺς χριστιανούς; Λέει τὸ ἑξῆς· «καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός, ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικάς θυσίας εὐπροσδέκτους τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ… ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα…» (Α’ Πέ. 2, 5-9). Καταλαβαίνετε ὅτι ὄχι μόνο ἐμεῖς οἱ ἀρχιερεῖς, οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ διάκονοι ἀλλὰ καὶ ὅλοι ἐσεῖς οἱ ἁπλοὶ χριστιανοὶ εἶστε ἔθνος ἅγιο καὶ γένος ἐκλεκτό. Λίθους ζωντανούς μᾶς καλεῖ ὁ ἀπόστολος, γι’ αὐτὸ ὅλη ἡ ζωή μας πρέπει νὰ εἶναι μία διαρκῆς ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς ζωντανοὺς αὐτοὺς λίθους.
      Δόξα στὸν παντελεήμονα Θεό, κάναμε σήμερα τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ σας ναοῦ. Ἔχετε τὴν χαρὰ ποὺ πολλοὶ ἄνθρωποι τὴν στεροῦνται· νὰ προσεύχεστε καὶ νὰ ἁγιάζεστε στὴν ἐκκλησία αὐτή. Νὰ χαίρεστε ὅτι ὁ ναός σας εἶναι ἁγιασμένος πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Οἱ προσευχές της νὰ σᾶς βοηθήσουν νὰ ἀκολουθήσετε τὴν στενὴ καὶ τεθλιμμένη ἐκείνη ὁδό, ἡ ὁποία εἶναι ἀναπόφευκτη γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Χριστό.
      Ἡ Σκέπη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ σᾶς σκεπάζει πάντοτε καὶ νὰ σᾶς παρηγορεῖ στὶς θλίψεις σας. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)