Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (ε)

Δευτέρα 11 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (ε)

    «Ἡ Ὑπεραγία Παρθένος, λοιπόν, μὲ κεφάλι χαμηλωμένο ἄκουγε μὲ ταπείνωση αὐτὸ ποὺ τῆς ἔλεγε ὁ ἀρχάγγελος Γαβριήλ.
    Τί μπορῶ νὰ πῶ σ’ αὐτοὺς ποὺ δὲν θέλουν νὰ εἶναι ταπεινοί, ποὺ πιστεύουν μόνο στὴν ἐπιστήμη καὶ ἀμφιβάλλουν γι’ αὐτὰ ποῦ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ δεδομένα της; Σ’ αὐτοὺς πού γνωρίζουν τὴν βιολογία θὰ ἤθελα νὰ πῶ τὸ ἑξῆς· ὅταν πρώτη φορά ἀκούσατε γιὰ τὴν παρθενογένηση, τὴν ἀναπαραγωγὴ δηλαδὴ τῶν κατώτερων ὀργανισμῶν χωρὶς γονιμοποίηση, δὲν σᾶς ἔκανε ἐντύπωση αὐτὴ ἡ θεωρία ποῦ ἀντιφάσκει στοὺς νόμους τῆς φύσης;
     Καὶ ὅμως γρήγορα πειστήκατε· «ἀφοῦ τὸ λέει ἡ ἐπιστήμη τότε εἶναι σωστό». Ρωτῆστε αὐτοὺς πού γνωρίζουν τὴν ἐμβρυολογία, τὴν ἐπιστήμη ἐκείνη πού μελετᾶ τὶς διαδοχικὲς φάσεις τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἐμβρύου, πῶς τὸ ὠάριο, τὸ ἀναπαραγωγικὸ κύτταρο τῆς γυναίκας, γίνεται ἄνθρωπος; Μποροῦν οἱ ἐπιστήμονες νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἐμβρυολογία εἶναι σὲ θέση νὰ ἐξηγήσει τὸ μυστήριο πού τελεῖται μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ στὴν κοιλιὰ τῆς μάννας, ὅταν ἐκεῖ ἀρχίζει μία καινούρια ζωή; Ἂν μποροῦν ἄς μᾶς ἐξηγήσουν πῶς στὴν μήτρα τῆς γυναίκας γεννᾶται τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν τὸ γνωρίζουν οἱ ἐπιστήμονες καὶ ποτὲ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ μᾶς τὸ ἐξηγήσουν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)