«Ἀρχὲς καὶ αἴτια τοῦ σύγχρονου ἀθεϊσμοῦ» (α)

Παρασκευή 1 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Ἀρχὲς καὶ αἴτια τοῦ σύγχρονου ἀθεϊσμοῦ» (α)

    «Ξέρετε τί ἔλεγαν οἱ Ἰουδαῖοι, οἱ σύγχρονοί τοῦ Χριστοῦ· «Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;» (Ἰω. 1,47).
    Γι’ Αὐτὸν τὸ ἔλεγαν, γιὰ τὸν Υἱὸ τοῦ Ἀνθρώπου. Καὶ ὅταν ὁ Κύριος πῆγε στὴν Ναζαρέτ, ὅπου μεγάλωσε, οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ἔλεγαν μὲ περιφρόνηση· «Ξέρουμε ὅτι αὐτὸς εἶναι γιὸς τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ ξυλουργοῦ». Γι’ αὐτοὺς ὁ Χριστὸς δὲν ἦταν οὔτε Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἅγιος, οὔτε προφήτης. Καὶ μέχρι σήμερα ἕνα πολὺ μεγάλο μέρος τῆς ἀνθρωπότητας περιφρονεῖ καὶ ἀρνεῖται τὸν Σωτήρα τοῦ κόσμου. Γιατί; Διότι ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου Ἴησου Χριστοῦ εἶναι πάρα πολὺ ἁπλή, τόσο ἁπλὴ ποὺ ἀκόμα καὶ ὁ πιὸ ἁπλὸς καὶ ἀγράμματος ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ τὴν καταλάβει.
     Οἱ ὑπερήφανοι περιφρονοῦν τὰ ἁπλά καὶ λατρεύουν ἐκεῖνα πού, κατὰ τὴν γνώμη τους, εἶναι μεγάλα καὶ σπουδαῖα. Ἡ ὑπερηφάνεια καὶ ἡ ὑψηλοφροσύνη τους δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ γνωρίσουν τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, προτιμοῦν ἄλλους δασκάλους καὶ ἡγέτες.
     Ἔχουν ἀρνηθεῖ τὸν Κύριο καὶ Σωτήρα μας. Ἄς μὴν νομίζουμε ὅτι αὐτὴ ἡ ἀποστασία εἶναι προϊόν τῆς ἐποχῆς μας. Αὐτὴ ἄρχισε στὴν πολὺ παλιὰ ἐποχή. Καὶ στὸν πρῶτο ἀκόμα αἰώνα τοῦ χριστιανισμοῦ ὑπῆρχαν αὐτοὶ ποὺ ἀρνοῦνταν τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ. Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἱστορίας ὑπῆρχαν σὲ κάθε λαὸ ἄνθρωποι ποὺ ἀρνοῦνταν καὶ περιφρονοῦσαν τὸ Εὐαγγέλιο.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)