«Ἀρχὲς καὶ αἴτια τοῦ σύγχρονου ἀθεϊσμοῦ» (γ)

Κυριακή 3 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Ἀρχὲς καὶ αἴτια τοῦ σύγχρονου ἀθεϊσμοῦ» (γ)

    «Μιὰ φορά ἕνας μεγάλος Ρῶσος ἱεράρχης, ὁ ἅγιος Τύχων τοῦ Ζαντόνκ, προσπάθησε μὲ πολλὴ πραότητα καὶ ταπείνωση νὰ πείσει ἕναν νέο ἀπό ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια νὰ ἀφήσει τὶς ἀθεϊστικές του πεποιθήσεις καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὴν πίστη τῶν πατέρων. Ὁ ἀναιδὴς αὐτὸς νέος, ὅταν τὸ ἄκουσε, ράπισε τὸν ἰεράρχη. Ἀμέσως ὁ ἅγιος ἔπεσε στὰ πόδια του καὶ ἄρχισε νὰ τοῦ ζητᾶ συγχώρεση ποὺ τὸν στενοχώρησε. Αὐτὸ τόσο πολὺ συντάραξε τὸν νέο, ὥστε ἄφησε τὶς μοντέρνες του ἰδέες καὶ ἔγινε ξανὰ πιστὸ τέκνο τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
    Ποιὲς εἶναι οἱ αἰτίες, γιατί ὁ ἀθεϊσμός τόσο πολὺ ἕλκει τοὺς ἀνθρώπους; Ἡ ρίζα τοῦ ἀθείσμοῦ βρίσκεται στὴν ὑπερηφάνεια, οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν ταπείνωση, δὲν γνωρίζει ἡ καρδιὰ τους αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος δὲν ἤθελε νὰ γνωρίζει τίποτα ἄλλο ἐκτὸς ἀπό τὸν Χριστό. Περιφρόνησε ὅλη τὴν ἀνθρώπινη σοφία καὶ ἤθελε νὰ γνωρίζει μόνο τὸν ἐσταυρωμένο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτός μᾶς προειδοποιεῖ νὰ μὴν παρασυρόμαστε ἀπό «παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας» (Ἐφ. 4, 14) καὶ ἀπό τὴν φιλοσοφία.
    Δὲν θέλουν νὰ κατανοήσουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι ἡ δύναμη τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται στὴν ἁπλότητά του. Χάρη σ’ αὐτὴ τὴν ἁπλότητα ὁ λόγος του μπαίνει βαθιὰ στὴν καρδιὰ κάθε ἀνθρώπου, ἀκόμα καὶ ἀγράμματου. Τέτοια ἁπλότητα πρέπει νὰ ἔχουμε καὶ ἐμεῖς. Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι πρέπει νὰ εἴμαστε σὰν τὰ παιδιά, καὶ ἂν δὲν ἀλλάξουμε καὶ γίνουμε σὰν τὰ παιδιά, δὲν θὰ μπορέσουμε νὰ εἰσέλθουμε στὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὁ Κύριος ζητᾶ ἀπό μας ἁπλότητα καὶ εὐπιστία ποὺ ἔχουν τὰ παιδιά. Θέλει νὰ ἀνοίξουμε ταπεινὰ τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ εἰσέλθει σ’ αὐτὴ καὶ νὰ ποιήσει μέσα της μονὴ (κατοικία) μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα του.
    Μόνο τότε ὅταν ἡ καρδιά μας θὰ γίνει ἁπλὴ σὰν τὴν καρδιὰ τοῦ παιδιοῦ, ὅταν θὰ περιφρονήσει ὅλες τὶς περήφανες φιλοσοφικὲς διδασκαλίες καὶ θὰ κατανοήσει δτὶ πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, μόνο τότε θὰ μπορέσουμε νὰ εἰσέλθουμε στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εὔχομαι ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ ἀξιώσει ὅλους μας νὰ μποῦμε στὴν Βασιλεία του. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)