Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (γ)

Σάββατο 9 Ὀκτωβρίου 2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (γ)

    «Θὰ μποροῦσε κάτι πιὸ καταπληκτικὸ νὰ ἀκούσει ἡ Παρθένος ἀπό τὸν ἀρχάγγελο; ἀπ’ αὐτὴν θὰ γεννηθεῖ Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος θὰ ὀνομαστεῖ Υἱὸς τοῦ Ὑψίστου καὶ θὰ βασιλεύσει στὸν οἶκο τοῦ Ἰσραήλ. Γιατί ὁ ἀρχάγγελος πρῶτα εἶπε· «μὴ φοβοῦ, Μαριάμ»; Σὰν νὰ ἤθελε νὰ τὴν γαληνέψει. Δὲν δείλιασε μπροστὰ του ἡ Παρθένος, ὅπως θὰ δείλιαζε ἕνας κοινὸς ἄνθρωπος. Διότι ἦταν ἡ ἁγία τῶν ἁγίων καὶ εἶχε πληροφορία γι’ αὐτὸ μέσα στὴν καρδιά της. Ἴσως καὶ νωρίτερα τῆς εἶχε ἀποκαλύψει ὁ Θεὸς ὅτι θὰ γίνει Τιμιότερα τῶν Χερουβεὶμ καὶ Ἐνδοξότερα τῶν Σεραφείμ. Χωρὶς φόβο, ἀλλά μὲ ταπείνωση καὶ ἔκπληξη τὸν ἄκουγε ἡ Παρθένος. Καὶ τὸ «μὴ φοβοῦ» τὸ εἶπε ὁ ἄγγελος γιὰ νὰ τονίσει ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ ἀκούσει θὰ τῆς προκαλέσει δέος.
    «Πῶς μπορῶ νὰ γίνω μητέρα Ἐκείνου ποὺ θὰ ὀνομαστεῖ Υἱὸς τοῦ Ὑψίστου καὶ θὰ κληρονομήσει τὸν θρόνο τοῦ πατέρα του τοῦ Δαβίδ»; Δὲν εἶναι φοβερὸ αὐτό; Δὲν θὰ τῆς προκαλοῦσαν δέος αὐτὰ τὰ λόγια; Γι’ αὐτὸ εἶπε ὁ ἀρχάγγελος «μὴ φφοβοῦ, Μαριάμ». «Ἂν καὶ πραγματικὰ μεγάλο καὶ φοβερὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ θὰ σοῦ συμβεῖ, μὴν ἀνησυχεῖς καὶ μὴν τρομάζεις». Ἠρέμησε ἡ καρδιὰ τῆς Θεοτόκου.
«Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεί ἄνδρα οὐ γινώσκω;» (Λκ. 1, 34),  ρώτησε. Πολὺ φυσικὴ καὶ λογικὴ ἐρώτηση· «Πὼς ἐγώ, Παρθένος ἁγνὴ καὶ ἀμόλυντη, θὰ γίνω μητέρα; Ἐξήγησέ μου». Αὐτὴ ἡ ἐρώτηση τῆς ἀγίας Παρθένου εἶναι ἀπόδειξη τῆς παρθενίας της. Λέγοντας αὐτὸ δείχνει πὼς ἂν καὶ ζεῖ στὸ σπίτι τοῦ Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος λέγεται ἄνδρας της, δὲν γνωρίζει τὸν ἄνδρα, διότι ὁ γέρων Ἰωσὴφ δὲν εἶναι ὁ ἄνδρας της, ἀλλὰ φύλακας τῆς παρθενίας της. Πολλά, πάρα πολλὰ χρόνια πρὶν εἶχε δώσει στὸν Θεὸ ὅρκο παρθενίας καὶ δὲν μποροῦσε νὰ μὴν τὸ γνωρίζει ὁ Ἰωσήφ, ὁ μνηστήρας της. Σύμφωνα μὲ τὸ μωσαϊκὸ νόμο κανένας ὅρκος τῆς γυναίκας ποὺ δὲν ἦταν ἀκόμα παντρεμένη δὲν γινόταν ἀποδεκτὸς ἂν δὲν τὸν ἐπικύρωνε ὁ πατέρας της. Τὸ ἴδιο καὶ τῆς παντρεμένης γυναίκας ἂν δὲν ἐπικυρωνόταν ἀπὸ τὸν ἄνδρα της. Τὸ νόμο αὐτὸ τὸν ἤξερε ὁ Ἰωσὴφ καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν γνώριζε γιὰ τὸν ὅρκο τῆς Παρθένου Μαρίας. Τὸν γνώριζε ἐπειδὴ ὁ ἴδιος τὸν εἶχε ἐπικυρώσει. Ἄς μὴν τὸ ξεχνᾶνε αὐτοὶ ποὺ τολμοῦν νὰ ἀμφιβάλλουν γιὰ τὸ ἀειπάρθενο τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)