Περί τῆς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (α)

Κυριακή 1 Αὐγούστου  2010

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περί τῆς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου (α)

    «Προσπαθῶ νὰ σᾶς μάθω τὶς βασικὲς ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως. Τὸ ἔργο αὐτὸ δὲν εἶναι εὔκολο, ἀλλὰ γίνεται ἀκόμα πιὸ δύσκολο, διότι οἱ πολλοὶ ἀπό σᾶς, ἴσως καὶ περισσότεροι, δὲν εἶναι προετοιμασμένοι νὰ ἀκοῦνε αὐτὰ ποὺ λέμε καὶ συχνὰ παρεξηγοῦν τὰ λόγια μου.
    Πρὶν λίγες μέρες ἄκουσα ἀπὸ κάποιον, ὅτι τὰ λόγια μου ποὺ εἶπα σὲ μία ἀπό τὶς ὁμιλίες μου, ὅτι δηλαδή ἡ  Ὑπεραγία Θεοτόκος ἦταν Ἑβραία, σὲ μερικοὺς προκάλεσαν μεγάλη ἔκπληξη καὶ ἀπορία. «Ἦταν Ἑβραία ἡ  Παναγία μας;»
    Ἐσεῖς τί θέλετε; Νὰ ἦταν Ρωσίδα; Ἀλλά ὁ ρωσικὸς λαὸς τότε ἀκόμα δὲν ὑπῆρχε. Μ’αὐτὴ τὴν λογικὴ καὶ οἱ Γάλλοι θὰ ἔπρεπε νὰ θέλουν νὰ εἶναι Γαλλίδα καὶ οἱ Γερμανοὶ Γερμανίδα καὶ οἱ Ἰταλοὶ Ἰταλίδα. Ἄλλα ἦταν Ἑβραία. Λένε ἀκόμα·   «Καὶ ὁ Χριστὸς ἦταν Ἑβραῖος καὶ πρέπει νὰ προσκυνᾶμε τὸν ἐσταυρωμένο Ἑβραῖο;»
    Ἄχ, Θεέ μου. Πολὺ μὲ στενοχώρησαν τὰ ἀνόητα καὶ βλάσφημα αὐτὰ λόγια. Αὐτὰ δείχνουν ἀπουσία κάθε γνώσεως τῆς Ἱερᾶς ἱστορίας. Δὲν γνωρίζετε ὅτι ὁ προπάτορας Ἀβραὰμ ἦταν γενάρχης τοῦ ἰσραηλιτικοῦ δηλαδὴ τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ; Δὲν γνωρίζετε ὅτι ὅλοι οἱ ἅγιοι προφῆτες ἦταν Ἑβραῖοι; Δὲν ἔχετε διαβάσει ποτὲ τί λέει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολή του; «Πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν» (Ἑβ. 7, 14). Ποιὰ εἶναι αὐτή  ἡ  φυλὴ τοῦ Ἰούδα; Ἡ φυλὴ τοῦ Ἰούδα εἶναι μία ἀπό τὶς δώδεκα φυλὲς τοῦ Ἰσραήλ, τοῦ ἑβραϊκοῦ δηλαδή λαοῦ.
    Κάποιους δὲν τοὺς ἀρέσει ὅτι ὁ Χριστὸς ἦταν Ἑβραῖος. Γιατί νὰ μὴν μᾶς ἀρέσει; Γιατί νὰ μὴν μᾶς ἀρέσει ὁ λαὸς ποὺ τὸν διάλεξε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Δὲν μᾶς ἀρέσει γιατί ὑπάρχει ἀκόμα στὴν κοινωνία μας αὐτὴ ἡ  ἀντιπάθεια πρὸς τοὺς Ἑβραίους. Ὀφείλουμε ὅμως νὰ τὴν ξεπεράσουμε. Ἂν ὁ λαὸς αὐτὸς ἐκλέχτηκε ἀπό τὸν Θεό, ἐμεῖς πρέπει νὰ τὸν ἀγαπᾶμε καὶ νὰ τὸν σεβόμαστε.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)