«Ἡ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου» Γ΄

Τετάρτη 23  Ἰουνίου 2010

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ  «Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’»

«Ἡ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου»  Γ΄

    «Ὅποιος ἑρμηνεύει τὴ Γραφὴ αὐθαίρετα, ἀπορρίπτει τὴν ἁγιοπνευματική ἑρμηνεία της ἀπό τούς ἁγίους πατέρες. Καὶ ὅποιος ἀπορρίπτει τὴν ἁγιοπνευματική ἑρμηνεία τῆς Γραφῆς, ἀναμφίβολα ἀπορρίπτει καὶ τὴν ἴδια τὴ Γραφή. Καὶ καταντᾶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι λόγος σωτηρίας, νὰ γίνεται γιὰ τοὺς αὐθαίρετους ἑρμηνευτὲς τοῦ θανάσιμο δίστομο ξίφος, μὲ τὸ ὁποῖο θανατώνουν οἱ ἴδιοι τὶς ψυχές τους, ὁδηγώντας τες στὴν αἰώνια καταστροφή. Ἔτσι αὐτοκτόνησαν πνευματικὰ ὁ Ἄρειος, ὁ Νεστόριος, ὁ Εὐτυχὴς καὶ οἱ ἄλλοι αἱρετικοί, πού, μὲ τὶς τολμηρές τους ἑρμηνεῖες τῆς Γραφῆς, βλασφήμησαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.
    «Σὲ ποιὸν θὰ ρίξω τὸ βλέμμα μου, παρὰ στὸν ἄνθρωπο τὸν ταπεινό, τὸν ἥσυχο, πού τρέμει τὰ λόγια μου;», λέει ὁ Κύριος. Τέτοιος νὰ εἶσαι μπροστὰ στὸν Κύριο καὶ στὸ Εὐαγγέλιο, ὅπου Ἐκεῖνος βρίσκεται.
    Ἄφησε τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή σου, ἄφησε τὴ γήινη ἐμπάθεια καὶ φιληδονία. Ἀπαρνήσου τὴ ζωή σου, δηλαδὴ τὸν ἐγωϊσμό σου, καὶ τότε θὰ μπορέσεις νὰ προσεγγίσεις καὶ νὰ κατανοήσεις τὸ Εὐαγγέλιο. «Αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὴ ζωή του, θὰ τὴ χάσει», λέει ὁ Κύριος. «Αὐτός, ὅμως, ποὺ τὴ ζωή του δὲν τὴ λογαριάζει ὅσο κρατάει αὐτὸς ὁ κόσμος, θὰ τὴ φυλάξει γιὰ τὴν αἰώνια ζωή». Γι’ αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶ τὸν ἑαυτό του καὶ δὲν εἶναι ἀποφασισμένος νὰ τὸν ἀπαρνηθεῖ, τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι κλειστό. Τὸ διαβάζει, ἀλλά ὁ λόγος τῆς ζωῆς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος παραμένει γιὰ τὴν ψυχὴ του ἕνα ἀδιαπέραστο παραπέτασμα.
    Ὅταν ὁ Κύριος ἦταν στὴ γῆ μὲ τὸ πανάγιο ἀνθρώπινο σῶμα Του, πολλοὶ Τὸν ἔβλεπαν καὶ συνάμα δὲν Τὸν ἔβλεπαν. Τί ὠφελεῖται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν βλέπει μὲ τὰ σωματικὰ μάτια, ὅπως ὅλα τὰ ζῶα, δὲν βλέπει ὅμως μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, μὲ τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά; Ὑπάρχουν καὶ σήμερα πολλοὶ ποὺ διαβάζουν τὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλά τὸ ἀγνοοῦν ἐντελῶς, σὰν νὰ μὴν τὸ διάβασαν ποτέ.
     Τὸ Εὐαγγέλιο διαβάζεται σωστὰ μόνο ἀπό τὸν καθαρὸ νοῦ καί, ὅπως εἶπε κάποιος ὅσιος, κατανοεῖται ἀνάλογα μὲ τὴν προθυμία καὶ τὴν ἐργασία τῶν ἐντολών. Ὡστόσο, ἡ ἀκριβὴς καὶ τέλεια γνώση τοῦ Εὐαγγελίου δὲν μπορεῖ ν’ ἀποκτηθεῖ μὲ τὴ δική μας προσπάθεια• εἶναι χάρισμα τοῦ Χριστοῦ.
    Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ἀφοῦ κατοικήσει μέσα στὸν ἀληθινὸ καὶ πιστὸ διάκονό Του, τὸν κάνει τέλειο μελετητὴ καὶ ἀκριβὴ τηρητὴ τοῦ Εὐαγγελίου.
   Στὸ Εὐαγγέλιο ἀπεικονίζονται τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ νέου ἀνθρώπου, τοῦ Κυρίου, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν οὐρανό καὶ ποὺ εἶναι Θεὸς «κατὰ φύσιν». Τὸ ἅγιο γένος Του, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν σ’ Αὐτὸν καὶ ὁμοιώνονται μ’ Αὐτόν, τοὺς κάνει θεοὺς «κατὰ χάριν».
Ἐσεῖς ποὺ κυλιέστε στὰ βρωμερὰ βαλτονέρια τῶν ἁμαρτιῶν καὶ βρίσκετε ἐκεῖ εὐχαρίστηση, σηκῶστε τὰ κεφάλια σας καὶ κοιτάξτε τὸν καθαρὸ οὐρανό• ἐκεῖ εἶναι ἡ θέση σας! Ὁ Θεός σᾶς δίνει τόση ἀξία, σᾶς κάνει θεούς. Κι ἐσεῖς, ἀπορρίπτοντας αὐτὴ τὴν ἀξία, κατεβάζετε τὸν ἑαυτό σας στὴν τάξη τῶν ζώων, καὶ μάλιστα τῶν πιὸ ἀκάθαρτων ζώων. Συνέλθετε! Βγεῖτε ἀπό τὸν βρωμερὸ βάλτο. Λουστεῖτε μὲ τὰ δάκρυα τῆς μετάνοιας. Καθαριστεῖτε μὲ τὴν Ἐξομολόγηση. Στολιστεῖτε μὲ τὴν κατάνυξη. Σηκωθεῖτε ἀπό τὴ γῆ. Ἀνεβεῖτε στὸν οὐρανό. Ἐκεῖ θὰ σᾶς ὁδηγήσει τὸ Εὐαγγέλιο. «Ὅσο ἔχετε τὸ φῶς», δηλαδὴ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅπου εἶναι κρυμμένος ὁ Χριστός, «πιστεύετε στὸ φῶς, γιὰ νὰ γίνετε παιδιὰ τοῦ φωτός». (Τά κείμενα πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)