«Ἡ θέα τοῦ Χριστοῦ» Α΄

Παρασκευή 18  Ἰουνίου 2010

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ  «Ἀσκητικές ἐμπειρίες Α’»

«Ἡ θέα τοῦ Χριστοῦ»  Α΄

    "Θέλεις νὰ δεῖς τὸν Ἰησοῦ Χριστό; «Ἔλα καὶ δές», λέει ὁ ἀπόστολος Του.
    Ὁ Κύριος ὑποσχέθηκε στοὺς μαθητές Του ὅτι θὰ εἶναι μαζί τους παντοτινὰ «ὡς τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου». Καί, πραγματικά, εἶναι μαζί τους μέσα στὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο καὶ στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας. Τὸν Χριστὸ δὲν Τὸν βλέπουν ὅσοι δὲν πιστεύουν στὸ Εὐαγγέλιο. Αὐτοὶ δὲν Τὸν βλέπουν, γιατί εἶναι τυφλωμένοι ἀπό τὴν ἀπιστία.
    Θέλεις ν’ ἀκούσεις τὸν Χριστό; Σοῦ μιλάει μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Μὴν περιφρονεῖς τὴ σωτήρια φωνή Του. Φύγε μακριὰ ἀπό τὴν ἁμαρτωλὴ ζωὴ καὶ ἄκου μὲ προσοχὴ τὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ αἰώνια ζωή.
     Θέλεις νὰ σοῦ φανερωθεῖ ὁ Χριστός; Ὁ Ἴδιος σὲ διδάσκει πὼς θὰ τὸ πετύχεις: «Ὅποιος κρατᾶ τὶς ἐντολὲς μου καὶ τὶς ἐκτελεῖ, αὐτὸς μὲ ἀγαπᾶ• κι αὐτὸς ποὺ μὲ ἀγαπᾶ, θὰ ἀγαπηθεῖ ἀπό τὸν Πατέρα μου, κι ἐγὼ θὰ τὸν ἀγαπήσω καὶ θὰ τοῦ φανερώσω τὸν ἑαυτό μου».
     Φυλάξου ἀπό τὴ φαντασία σου, ποὺ μπορεῖ νὰ σοῦ δημιουργήσει τὴν ἐντύπωση ὅτι βλέπεις τὸν Ἰησοῦ Χριστό, ὅτι Τὸν ἀγγίζεις, ὅτι Τὸν ἀγκαλιάζεις. Δὲν πρόκειται παρὰ γιὰ μίαν ὀλέθρια αὐταπάτη, ἕνα μάταιο παιχνίδι ὑπερηφάνειας, ἐπάρσεως, ἀλαζονείας ἤ, ὅπως ὀνομάζεται ἀπό τούς ἀσκητικοὺς συγγραφεῖς, οἰήσεως.
     Ἂν τηρεῖς τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, μὲ τρόπο θαυμαστὸ θὰ δεῖς τὸν Κύριο μέσα σου, ὅπως Τὸν ἔβλεπε ὁ ἀπόστολος Παύλος καὶ ὅπως ζητοῦσε νὰ Τὸν βλέπουν καὶ οἱ ἄλλοι χριστιανοί, θεωρώντας πὼς ὅσοι δὲν τὸ εἶχαν κατορθώσει, δὲν εἶχαν φτάσει στὴν κατάσταση ποὺ ἔπρεπε ὡς χριστιανοί.
    Ἂν ζεῖς ζωὴ ἁμαρτωλή, ἂν ἱκανοποιεῖσαι μὲ τὰ πάθη σου καὶ συνάμα νομίζεις ὅτι ἀγαπᾶς τὸν Χριστό, ὁ αἰώνιος μαθητὴς τοῦ Κυρίου, αὐτὸς ποὺ στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο ἔγειρε στὸ στῆθος Τού, θὰ σοῦ καταλογίσει πλάνη καὶ θὰ σὲ διαψεύσει. Γράφει: «Ὅποιος λέει, "Τὸν γνώρισα", δὲν τηρεῖ ὅμως τὶς ἐντολές Του, εἶναι ψεύτης· δὲν λέει τὴν ἀλήθεια. Ὅποιος, ἀπεναντίας, ὑπακούει στὸν λόγο Του, αὐτὸς ἀσφαλῶς ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ μ’ ὅλη του τὴν καρδιά». (Τά κείμενα πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου)