ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 (ε)

Τετάρτη 14  Ἀπριλίου 2010
Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 (ε)
Γιά τά ἅγια καί ἄχραντα μυστήρια τοῦ Κυρίου

    "Ἀκόμη μέσῳ αὐτῆς εἴμαστε σέ κοινωνία καί ἑνότητα μεταξύ μας. Ἐπειδή δηλαδή μεταλαμβάνουμε ἀπό τόν ἕνα ἄρτο, ὅλοι γινόμαστε ἕνα σῶμα καί ἕνα αἷμα Χριστοῦ καί μεταξύ μας μέλη, μέ τό νά γινόμαστε σύσσωμοί του Χριστοῦ. Γι’ αὐτό, μέ ὅλη μας τή δύναμη ἄς προσέξουμε νά μήν παίρνουμε μετάληψη  αἱρετικῶν, οὔτε νά δίνουμε. Διότι ὁ Κύριος λέει, «μή δῶστε ταάγια στούς σκύλους μήτε τούς μαργαρῖτες σας νά τούς ρίψετε στά γουρούνια», γιά νά μή γίνουμε συνένοχοι στήν κακοδοξία τους καί δεχθοῦμε τή δική τους τιμωρία. Διότι, ἄν (ἡ μετάληψη) εἶναι βέβαιη ἕνωση μέ τό Χριστό καί μεταξύ μας, τότε ὁπωσδήποτε ἑνωνόμαστε μέ τήν προαίρεση μέ ὅλους ὅσοι μεταλαμβάνουν μαζί μέ μας• ἀφοῦ αὐτή ἡ ἕνωση δέν γίνεται χωρίς τή συγκατάθεσή μας, ἀλλά μέ τή θέλησή μας. «Ὅλοι, δηλαδή, εἴμαστε ἕνα σῶμα, διότι κοινωνᾶμε ἀπό τό ἕνα ἄρτο», ὅπως λέει ὁ θεῖος ἀπόστολος. Καί λέγονται ἀντίτυπα τῶν μελλοντικῶν, ὄχι διότι δέν εἶναι πραγματικά σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ, ἀλλά διότι τώρα μόνο μ’ αὐτά μετέχουμε στή θεία φύση τοῦ Χριστοῦ, ἐνῷ τότε νοητά μέ τή θέα τοῦ μόνον."