ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 (β)

Παρασκευή 2 Ἀπριλίου 2010
Ὁ Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός κοιμήθηκε τό 749 μ.Χ. Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης 1260 χρόνων ἀπό τήν Κοίμησή του δημοσιεύουμε σέ συνέχειες τό ἔργο του «Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως». Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr. Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 (β)
Γιά τήν πίστη καί τό βάπτισμα

    "Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, βέβαια, δίνεται ὅμοια σέ ὅλους μέ τό βάπτισμα,  ἐνῷ ἡ χάρη τοῦ Πνεύματος  δίνεται ἀνάλογα μέ τήν πίστη καί τόν ἀγῶνα τῆς καθάρσεως πού προηγεῖται. Τώρα, ὅμως, μέ τό βάπτισμα παίρνουμε τήν πρώτη δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ἡ ἀναγέννηση  μέ τό βάπτισμα γίνεται γιά μᾶς ἡ ἀρχή νέας ζωῆς καί σφραγῖδα  ἀσφάλεια καί φωτισμός.  Πρέπει μάλιστα μέ ὅλη τή δύναμή μας νά διατηροῦμε σίγουρα τόν ἑαυτό μᾶς  καθαρό ἀπό βρωμερές πράξεις, ὥστε νά μή ἐπιστρέψουμε πάλι σάν τό σκυλί στά «ξεράσματά» του καί κάνουμε ξανά τόν ἑαυτό μᾶς δοῦλο τῆς ἁμαρτίας.  «Διότι, ἡ πίστη χωρίς τά ἔργα εἶναι νεκρή», ὅπως καί τά ἔργα  χωρίς τήν πίστη, ἐπειδή ἡ ἀληθινή πίστη ἀποδεικνύεται μέ τά ἔργα.  Βαπτιζόμαστε στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος, διότι τά ἴδια τά βαπτιζόμενα  χρειάζονται τήν Ἁγία Τριάδα γιά τήν ὕπαρξη καί διατήρησή τους• διότι δέν  δυνατόν νά μήν παροῦσες συγχρόνως οἱ τρεῖς ὑποστάσεις,  ἐπειδή ἡ Ἁγία Τριάδα εἶναι ἀχώριστη.  Πρῶτο βάπτισμα εἶναι ὁ κατακλυσμός, γιά νά κοπεῖ ἡ ἁμαρτία.  Δεύτερο βάπτισμα διαμέσου τῆς θαλάσσης καί τῆς νεφέλης• διότι ἡ νεφέλη  συμβολίζει τό Πνεῦμα, ἐνῷ ἡ θάλασσα τό νερό.  Τρίτο βάπτισμα εἶναι τό νομικό• διότι κάθε ἀκάθαρτος λουζόταν μέ τό νερό,  ἐπλένε τά ροῦχα του καί ἔπειτα εἰσερχόταν στό στρατόπεδο.  Τέταρτο βάπτισμα ἦταν τοῦ Ἰωάννου, πού ἦταν εἰσαγωγικό καί ὁδηγοῦσε  τούς βαπτισμένους σέ μετάνοια, γιά νά πιστέψουν στό Χριστό•  «Ἐγώ, λέει, σᾶς βαπτίζω μέ τό νερό• αὐτός ὅμως πού ἔρχεται πίσω μου  αὐτός θά σᾶς βαπτίσει μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί φωτιά». Καθαρίζει, λοιπόν,  πρῶτα ὁ Ἰωάννης μέ τό νερό γιά νά δεχθοῦν τό Πνεῦμα. Πέμπτο βάπτισμα  εἶναι τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο αὐτός βαπτίσθηκε. Καί βαπτίζεται ὄχι διότι  χρειαζόταν κάθαρση, ἀλλά γιά νά οἰκειοποιηθεῖ τή δική μου κάθαρση  καί νά συντρίψει τά κεφάλια τῶν δαιμόνων μέσα στό νερό,  νά ξεπλύνει τήν ἁμαρτία καί νά βουλιάξει ὅλο τόν παλαιό Ἀδάμ μέσα  στό νερό, ν’ ἁγιάσει τόν βαπτιστή, νά συμπληρώσει τό νόμο,  ν’ ἀποκαλύψει τό μυστήριο τῆς Τριάδος, νά γίνει σέ μᾶς  τύπος καί ὑπογραμμός γιά τό βάπτισμα. Βαπτιζόμαστε τό τέλειο  βάπτισμα τοῦ Κυρίου, αὐτό πού γίνεται μέ τό νερό καί τό Πνεῦμα.  Λέγεται ἐπίσης ὅτι ὁ Χριστός βαπτίζει μέ φωτιά• διότι μέ μορφή πυρίνων  γλωσσῶν ἔχυσε πάνω στούς ἁγίους Ἀποστόλους τή χάρη τοῦ Ἁγίου  Πνεύματος, ὅπως λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: «Διότι ὁ Ἰωάννης μᾶς βάπτισε  μέ νερό, ἐνῷ ἐσεῖς θά βαπτισθεῖτε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τή φωτιά μετά ἀπό  λίγες ἡμέρες»• ἤ (μᾶς βαπτίζει) μέ τό βάπτισμα τῆς τιμωρίας τῆς φωτιᾶς τῆς  μελλούσης κολάσεως."