Πρός τήν Νίκην Δεκέμβριος 2009

718 EXOFYLLO Ἐπιλογές Ἄρθρων: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

                              ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

                              ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΝΙΑ

                              ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ

                                                 ΘΕΛΩ ΠΑΤΕΡΑ

                                                 ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ