98. Ἡ καθορισμένη προσευχή. Ἡ διάρκειά της καὶ ἡ στάση τοῦ προσευχόμενου.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

97. Πῶς ἐννοεῖται καὶ πὼς ἐφαρμόζεται τὸ ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα

95. Ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ τέλειο παράδειγμα τῆς προσευχῆς, παραγγέλλει δὲ καὶ σὲ μᾶς νὰ προσευχώμαστε.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, ...
Περισσότερα