«Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 1986 1-10-2009

1986-EXOFYLLOἘπιλογές Ἄρθρων: Ο ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Β΄

                                Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΥΑΓΓ. 11-10

                                Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓ. 18-10                               

                                ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ