«Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 1982 1 & 15-7-2009

1982 EXOFYLLOἘπιλογές Ἄρθρων: «ΜΗ ΥΠΕΡΦΡΟΝΕΙΝ» [pdf]

                                 Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 28-6 [pdf]

                                 Η ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 5-7 [pdf]

                                  ΑΠΟΨΕΙΣ & ΚΡΙΣΕΙΣ [pdf]