Ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ὁμιλία λβ΄ στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο § α΄PG 59, 183

Ἡ Ἁγία Γραφή τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἄλλοτε μέν τήν ὀνομάζει φωτιά καί ἄλλοτε πάλι νερό. Μέ τήν ὀνομασία τῆς φωτιᾶς ὑπονοεῖ ὁ Κύριος τή δραστικότητα καί τήν πνευματική ζέση τῆς χάριτος, καθώς καί τή δύναμη πού ἔχει νά κατακαίει τά ἁμαρτήματα. Μέ τήν ὀνομασία πάλι τοῦ νεροῦ φανερώνει τή ψυχική κάθαρση, πού προέρχεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί τήν πολλή ἀναψυχή καί τήν παρηγοριά, πού δοκιμάζουν ἐκεῖνοι, πού τό δέχονται μέσα τους. Ἡ ὀνομασία εἶναι δικαιολογημένη· Διότι τό Ἅγιο Πνεῦμα κάμνει τή ψυχή, πού τό δέχεται μέσα της μέ εὐχαρίστηση καί προθυμία, σάν κῆπο στολισμένο μέ διάφορα καρποφόρα καί ἀειθαλῆ δένδρα· καί δέν τήν ἀφήνει νά γευτεῖ οὔτε μελαγχολία, οὔτε τούς καρπούς τῆς σατανικῆς κακίας καί δολιότητας, διότι σβήνει ἀμέσως καί μέ εὐκολία ὅλα τά πυρακτωμένα βέλη, πού ἐκτοξεύει ὁ πονηρός.