Ματθ. κε΄6

                                                                 ΚΕΙΜΕΝΟ «Μέσης δέ νυκτος κραυγή γέγονεν· ἰδού ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ»                                                                   ΕΡΜΗΝΕΙΑ    «Κατά δέ ...
   Περισσότερα

   Ματθ. κε΄6

                                                                 ΚΕΙΜΕΝΟ «Μέσης δέ νυκτος κραυγή γέγονεν· ἰδού ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ»                                                                   ΕΡΜΗΝΕΙΑ    «Κατά δέ ...
   Περισσότερα

   Ματθ. κε΄6

                                                                 ΚΕΙΜΕΝΟ «Μέσης δέ νυκτος κραυγή γέγονεν· ἰδού ὁ νυμφίος ἔρχεται, ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ»                                                                   ΕΡΜΗΝΕΙΑ    «Κατά δέ ...
   Περισσότερα

   Παροιμιών ιζ΄ 3

    ΚΕΙΜΕΝΟ «Ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καί χρυσός, οὕτως ἐκλεκταί καρδίαι παρά Κυρίου»                                                            ΕΡΜΗΝΕΙΑ   «Ὅπως τό ἀσῆμι καί ...
   Περισσότερα

   Παροιμιών ιζ΄ 3

    ΚΕΙΜΕΝΟ «Ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καί χρυσός, οὕτως ἐκλεκταί καρδίαι παρά Κυρίου»                                                            ΕΡΜΗΝΕΙΑ   «Ὅπως τό ἀσῆμι καί ...
   Περισσότερα

   Παροιμιών ιζ΄ 3

    ΚΕΙΜΕΝΟ «Ὥσπερ δοκιμάζεται ἐν καμίνῳ ἄργυρος καί χρυσός, οὕτως ἐκλεκταί καρδίαι παρά Κυρίου»                                                            ΕΡΜΗΝΕΙΑ   «Ὅπως τό ἀσῆμι καί ...
   Περισσότερα