Ματθ. ιγ΄43

ΚΕΙΜΕΝΟ

     "Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός αὐτῶν. ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω".

   ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    "Τότε οἱ δίκαιοι θά δοξασθοῦν καί θά λάμψουν σάν τόν ἥλιον εἰς τήν βασιλείαν τοῦ οὐρανίου πατρός των. Ὅποιος ἔχει αὐτιά διά νά ἀκούῃ μέ ἐνδιαφέρον καί ἐγκολπώνεται τήν ἀλήθειαν, ἄς ἀκούῃ" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Παν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

  Ὁ Κύριος ὀνόμασε τούς μαθητές του φῶς τοῦ κόσμου γιά νά φανερώσει ἔτσι τή θέση πού πρέπει νά κατέχουν ἀνάμεσα στούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἐφόσον οἱ χριστιανοί φωτίζονται ἀπό τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, καί ἐφόσον ἡ ζωήγ τους καί τό παράδειγμά τους εἶναι πάντοτε φωτεινά, φυσικό εἶναι ὅτι μέ τήν ἀρετή τους θά λάμπουν καί θά γίνονται δάσκαλοι τῆς κοινωνίας. Τό παράδειγμά τους θά εἶναι ἄφωνος δάσκαλος καί παιδαγωγός, πού θά δείχνει σέ ὅλους τό δρόμο τῆς ἀρετῆς καί τή μεγάλη της ἀξία. Κάτω ἀπ’ αὐτούς τούς ὅρους προλέγει ὁ Κύριος καί ποιά θά εἶναι ἡ θέση τους στό αἰώνιο μέλλον. Τότε οἱ δίκαιοι ὄχι μόνο θά εἶναι εὐτυχισμένοι στήν οὐράνια βασιλεία, ἀλλά καί θά λάμψουν ὅπως ὁ ἥλιος. Ἡ ἀρετή τους καί ἡ ἀξία τους θά ἀναγνωριστεῖ πανηγυρικά ἀπό τόν ἐπουράνιο Πατέρα μπροστά στούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους. Θά τιμηθοῦν μέ αἰώνια καί ἀναφαίρετη δόξα κοντά στόν Θεό, τόν Θεό τῆς δόξας, πού γνωρίζει νά τιμᾶ ἐκείνους, πού ἐτίμησαν τό ὄνομά του στή ζωή τους  ( Ἀπό τό βιβλίο  "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").