Σπονδή και θυσία

Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας, "Σπονδή καί θυσία", Λόγοι καί ὁμιλίες τ.1ος, ἔκδοση "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"

  " … Ἀκοῦστε τώρα ἕναν πολύ καταπληκτικό καί πολύ σημαντικό γιά μᾶς λόγο ἀπό τήν ἐπιστολή του (τοῦ Ἀποστόλου Παύλου) πρός Φιλιππησίους: "Ἀλλ’ εἰ καί σπένδομαι ἐπί τῇ θυσίᾳ καί λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καί συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν· τό δ’ αὐτό καί ὑμεῖς χαίρετε καί συγχαίρετέ μοι" (Φιλιπ. β΄176-18). Τί σημαίνει αὐτό; Γιά ποιά θυσία, στήν ὁποία προσφέρεται σάν σπονδή, μιλάει ἐδῶ ὁ Ἀπόσοτλος; Ὁ μεγάλος Ἀπόστολος προσφέρθηκε σπονδή σ’ Αὐτόν, ὁ ὁποῖος σήκωσε πάνω του τίς ἁμαρτίες ὅλου τοῦ κόσμου καί μέ τό Πανάγιο Αἷμα του ἔσωσε ἀπό τόν θάνατο ὅλους αὐτούς πού πιστεύουν σ’ Αὐτόν καί τόν ἀγαποῦν, τόν Κύριο καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό.

    Εἶχε κάθε δικαίωμα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος νά ὀνομάζει τόν ἑαυτό του σπονδή στή Θυσία, ἐπειδή ὑπέφερε ἀμέτρητα βάσανα γιά τό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σέ ὅλη τή ζωή του τόν κυνηγοῦσαν οἱ εἰδωλολάτρες καί οἱ Ἰουδαῖοι. Ἀμέτρητες φορές φυλακίστηκε, πολλές φορές τόν κτύπησαν, πέντε φορές μαστιγώθηκε καί τρεῖς φορές τόν τιμώρησαν μέ ραβδισμούς, μία φορά τόν λιθοβόλησαν, ἀφήνοντάς τον μισοπεθαμένο. Ἔπειτα πολλές φορές βρέθηκε στό κρύο γυμνός, πείνασε καί δίψασε, κοπίασε καί μόχθησε πολύ. Τρεῖς φορές ναυάγησε, ἕνα μερόνυκτο ἔμεινε ναυαγός στό πέλαγος, πιασμένος ἀπό ἕνα ξύλο. Εἶχε καί μαρτυρικό θάνατο: τόν ἀποκεφάλισαν.

  Ὅλα αὐτά τά βάσανα ὁ μέγας ἀπόστολος τά ὑπέφερε μετά χὰρᾶς, εὐχαριστώντας τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, χαρούμενος γιά τούς ἀμέτρητους ἐκείνους Ἰουδαίους καί ἐθνικούς στίς καρδιές τῶν ὁποίων ἔσπειρε τήν πίστη στόν Σωτήρα καί τήν ἀγάπη Του. Βλέπετε τώρα πώς εἶχε κάθε δικαίωμα ὁ Ἀπόστολος νά λέει τόν ἑαυτό του σπονδή στή Θυσία. Μόνο αὐτός ὁ μακάριος Παῦλος ἀξίζει νά καλεῖται σπονδή καί θυσία"; ( ἡ συνέχεια αὔριο Σάββατο 17.1.2009).