Η γιορτή της Αναλήψεως

Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία Α΄εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ΕΠΕ 36, 207

 

      "Ποιά λοιπόν εἶναι ἡ σημερινή γιορτή; Εἶναι σεπτή καί μεγάλη καί ὑπερβαίνει τόν ἀνθρώπινο νοῦ καί εἶναι ἀντάξια τῆς γενναιοδωρίας τοῦ Θεοῦ πού τήν καθιέρωσε. Γιατί σήμερα ἔγινε συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μέ τό ἀνθρώπινο γένος. Σήμερα διαλύθηκε ἡ παλιά ἔχθρα καί τελείωσε ὁ μακροχρόνιος πόλεμος. Σήμερα ἐπανῆλθε κάποια θαυμαστή εἰρήνη, πού ποτέ  δέν τήν περίμεναν προηγουμένως οἱ  ἄνθρωποι. Γιατί ποιός θά ἔλπιζε ὅτι ὁ Θεός ἐπρόκειτο νά συμφιλιωθεῖ μέ τόν ἄνθρωπο; Ὄχι ἐπειδή ὁ Κύριος μισοῦσε τόν ἄνθρωπο, ἀλλ’ ἐπειδή ὁ ὑπηρέτης ἦταν ἀδιάφορος.  Ὄχι ἐπειδή ὁ Κύριος ἦταν σκληρός, ἂλλ’ ἐπειδή ὁ δοῦλος ἦταν ἀχάριστος".