Μας ανάστησε μαζί του

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Λόγος εἰς τό Ἅγιον Πάσχα, PG 52, 766-770

   Σήμερα καταργεῖται ἡ τυραννία τοῦ Διαβόλου· σήμερα διαλύθηκαν τά δεσμά τοῦ θανάτου καί ἐξαφανίστηκε ἡ ἐξουσία τοῦ ἅδη. Σήμερα ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός συνέτριψε τίς χάλκινες πύλες τῆς φυλακῆς τοῦ ἅδη.

    Ἄς γιορτάσουμε λοιπόν τή γιορτή αὐτή, κατά τήν ὁποία ἀναστήθηκε ὁ Κύριος. Διότι ἀναστήθηκε Αὐτός καί ἀνάστησε μαζί του τήν οἰκουμένη. Καί Αὐτός μέν ἀναστήθηκε συντρίβοντας τά δεσμά τοῦ θανάτου· ἐμᾶς δέ μᾶς ἀνάστησε μαζί του διαλύοντας τίς ἁλυσίδες τῶν ἁμαρτιῶν μας, μέ τίς ὁποῖες ἦταν ἁλυσοδεμένες οἱ ψυχές μας. Ἁμάρτησε ὁ Ἀδάμ παρακούοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἐξ αἰτίας αὐτοῦ πέθανε· δέν ἁμάρτησε ὁ Χριστός ἀλλά πέθανε καί Αὐτός. Τοῦτο εἶναι πρωτοφανές καί παράξενο· ἐκεῖνος ἁμάρτησε καί πέθανε, καί Αὐτός δέν ἁμάρτησε καί πέθανε! Γιά ποιό λόγο καί γιά ποιό σκοπό ἔγινε αὐτό; Γιά νά μπορέσει νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τά δεσμά τοῦ θανάτου αὐτός πού ἁμάρτησε καί πέθανε, διά μέσου Αὐτοῦ ὁ Ὁποῖος δέν ἁμάρτησε καί πέθανε…

    Μή λοιπόν φανοῦμε ἀχάριστοι πρός ἕνα τόσο μεγάλο Εὐεργέτη μας, οὔτε νά γίνουμε πιό ράθυμοι, τώρα πού πέρασε ὁ καιρός τῆς νηστείας· ἀντίθετα νά δείξουμε τώρα πολύ περισσότερη φροντίδα γιά τή ψυχή μας ἀπό ὅση προηγουμένως.