Κυριακοδρόμια

Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ

7,00 πόντοι
7,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 600
Κωδικός: 08-642
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Ο επιούσιος άρτος

Ομιλίες – Κηρύγματα στις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών (Κυριακοδρόμιο), τα οποία καθιερώθηκαν ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους με κριτήριο τους εορταστικούς κύκλους του λειτουργικού έτους, αποτελώντας έτσι το επίκεντρο της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΜΙΛΙΕΣ Σε ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Α. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Του ΠΑΣΧΑ (Πράξ. 1,1-8)
1. Οι εμφανίσεις του Χριστού
2. Η ζωή των ανθρώπων
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄, Των ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Πράξ. 6,1-7)
3. Η αρετή της φιλανθρωπίας
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄, Του ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (Πράξ. 9,32-42)
4. Η αρετή της ελεημοσύνης
5. Δυο θαύματα
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄, ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Πράξ. 11,19-30)
6. Το όνομα χριστιανός
7. Η κοινωνικότητα των πιστών
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄, Του ΤΥΦΛΟΥ (Πράξ. 16,16-34)
8. Η δαιμονοληψία
9. Οι πονηροί και περίεργοι άνθρωποι
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄, Των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Πράξ. 20,16-18, 28-36)
10. Η δύναμη της προσευχής
11. Διδασκαλίες του Αποστόλου Παύλου
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄, ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Πράξ. 2,1-11)
12. Οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος
13. Το Πανάγιο Πνεύμα
Β. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄, Των ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Εβρ. 11,33-12,2)
14. Το μήνυμα των μαρτύρων
15. Η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο κακό
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ (Ρωμ. 2,10-16)
16. Ο αδυσώπητος πόλεμος των πειρασμών
17. Το μικρόβιο της αμαρτίας
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ (Ρωμ. 5,1-10)
18. Η ανυπέρβλητη αγάπη του Θεού
19. Η καταλλαγή μας με τον Θεό
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ (Ρωμ. 6,18-23)
20. Το χάρισμα του Θεού
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ (Ρωμ. 10,1-10)
21. Η ομολογία του Ιησού Χριστού
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ (Ρωμ. 12,6-14)
22. Οι ανθρώπινες σχέσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ (Ρωμ. 15,1-7)
23. Το πάθος της φιλαυτίας
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ (Α΄ Κορ. 1,10-17)
24. Το πανάγιο όνομα του Χριστού
25. Ο έλεγχος
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ (Α΄ Κορ. 3,9-17)
26. Ο θάνατος δεν εξαφανίζει τον άνθρωπο
27. Η πνευματική μας οικοδομή
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ (Α΄ Κορ. 4,9-16)
28. Ο πνευματικός μας πατέρας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ (Α΄ Κορ. 9,2-12)
29. Οι εργάτες του Ευαγγελίου
30. Η επίγεια άνεση
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ (Α΄ Κορ. 16,13-24)
31. Η κρίση του μυστηρίου του γάμου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ (Β΄ Κορ. 1,21-2,4)
32. Το πάθος της καχυποψίας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ (Β΄ Κορ. 4,6-15)
33. Ο πολύτιμος θησαυρός μας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ (Β΄ Κορ. 6,1-10)
34. Η κατά Χριστόν πτωχεία
35. Τα ευεργετικά αποτελέσματα των θλίψεων
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Β΄ Κορ. 6,16-7,1)
36. Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων
37. Το χάρισμα της υιοθεσίας
38. Ο μολυσμός του πνεύματος
Γ. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄ (Β΄ Κορ. 9,6-11)
39. Η σωστή ελεημοσύνη
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄ (Β΄ Κορ. 11,31-12,9)
40. Η περιέργεια
ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Γαλ. 1,11-19)
41. Όνειρα, οράματα και αποκαλύψεις
42. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑ΄ (Γαλ. 2,16-20)
43. Η δικαίωση των ανθρώπων
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΒ΄ (Γαλ. 6,11-18)
44. Το φαινόμενο της «Νέας Εποχής»
45. Η πνευματική βια στην εποχή μας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ (Εφ. 2,4-10)
46. Η σωτηρία μας είναι έργο της χάριτος
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄ (Εφ. 4,1-7)
47. Η ένωση των Εκκλησιών
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΘ΄ (Κολ. 3,15-17)
48. Ο παλαιός και ο νέος άνθρωπος
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑ΄ (Α΄ Τιμ. 1,15-17)
49. Η σωτηρία των αμαρτωλών
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΒ΄ (Α΄ Τιμ. 4,9-15)
50. Ο τύπος των πιστών
Δ. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΤΡΙΩΔΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΓ΄, ΤΕΛΩΝΟΥ Και ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Β΄ Τιμ. 3,10-15)
51. Οι διωγμοί και οι θλίψεις των χριστιανών
52. Η βούληση του ανθρώπου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΔ΄, Του ΑΣΩΤΟΥ (Α΄ Κορ. 6,12-20)
53. Το αμάρτημα της πορνείας
54. Το σώμα του ανθρώπου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (Α΄ Κορ. 8,8-9,2)
55. Ο σκανδαλισμός των πιστών
56. Η ασκανδάλιστη ζωή του Παύλου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ (Ρωμ. 13,11-14,4)
57. Η κατάκριση των αδελφών
58. Το πάθος της ζηλοτυπίας
Ε. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Των ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Εβρ. 11,24-26.32-40)
59. Οι αγωνιστές της πίστεως
60. Η πίστη των Ορθοδόξων
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Εβρ. 1,10-2,3)
61. Τα έργα του Χριστού
62. Το γεγονός της σωτηρίας μας
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Εβρ. 4,14-5,6)
63. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου
64. Η κατάσταση της απογνώσεως
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Εβρ. 6,13-20)
65. Ο όρκος
66. Η αμαρτία του ψεύδους
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Εβρ. 9,11-14)
67. Ο τύπος και η πραγματικότητα
68. Η προσφορά του Χριστού
ΚΥΡΙΑΚΗ Των ΒΑΪΩΝ (Φιλ. 4,4-9)
69. Ο Θεός της ειρήνης
70. Η ειρήνη του Θεού
Στ. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Προ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Γαλ. 6,11-18)
71. Το καύχημα των χριστιανών
72. Το καύχημα του σταυρού
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ Την ΥΨΩΣΙΝ (Γαλ. 2,16-20)
73. Οι συσταυρωμένοι με τον Χριστό
74. Η ζωή του Χριστού
ΣΕΠΤ. 26: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (Α΄ Ιω. 4,12-19)
75. Η όραση του Θεού
ΚΥΡΙΑΚΗ Των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Ζ΄ ΟΙΚ. Συν. (Τίτ. 3,8-15)
76. Η παντοδύναμη χάρη του Θεού
77. Η αργολογία
ΟΚΤ. 23: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ (Γαλ. 1,11-19)
78. Παράδοση και παραδόσεις
ΝΟΕ. 13: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (Εβρ. 7,26-8,2)
79. Το χάρισμα της ιερωσύνης
ΝΟΕ. 14: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (Α΄ Κορ. 4,9-16)
80. Η ευλογημένη μωρία
ΝΟΕ. 21: ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Εβρ. 9,1-7)
81. Ο καθαρώτατος ναός του Σωτήρος
ΔΕΚ. 4: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Γαλ. 3,23-4,5)
82. Η Αγία Βαρβάρα
ΔΕΚ. 5: ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ (Γαλ. 5,22-6,2)
83. Το πνεύμα της πραότητος
ΔΕΚ. 12: ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Εφ. 5,8-19)
84. Το πολύτιμο αγαθό του χρόνου.
ΚΥΡΙΑΚΗ Των ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (Κολ. 3,4-11)
85. Η ενέργεια των παθών
ΚΥΡΙΑΚΗ Προ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Εβρ. 11,9-10.32-40)
86. Η φωνή των προφητών
87. Σκέψεις για τη γέννηση του Χριστού
ΔΕΚ. 25: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Γαλ. 4,4-7)
88. Η του Χριστού γέννηση
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ Την ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ (Γαλ. 1,11-19)
89. Το Ευαγγέλιο του Παύλου
ΚΥΡΙΑΚΗ Προ Των ΦΩΤΩΝ (Β΄ Τιμ. 4,5-8)
90. Ο καλός αγώνας
91. Η κακοπάθεια και η άσκηση στη ζωή μας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ Τα ΦΩΤΑ (Έφ. 4,7-13)
92. Δυο εικόνες της φιλανθρωπίας του Θεού
93. Η έσχατη ταπείνωση του Χριστού
ΙΑΝ. 17: ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Εβρ. 13,17-21)
94. Η εκκλησιαστική εξουσία
ΙΑΝ. 30: Των ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (Εβρ. 13,7-16)
95. Η μίμηση των Αγίων
ΑΠΡ. 25: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (Α΄ Πέτρ. 5,6-14)
96. Η υψοποιός ταπείνωση
ΜΑΪΟΥ 2: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Εβρ. 13,7-16)
97. Η μίμηση των Αγίων
ΜΑΪΟΥ 8: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ (Α΄ Ιω. 1,1-7)
98. Η χαρά στη ζωή του ανθρώπου
ΙΟΥΛ. 11: ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ (Β΄ Κορ. 6,1-10)
99. Η ασκητική αγωγή της Ορθοδοξίας.
ΚΥΡΙΑΚΗ Των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Δ΄ ΟΙΚ. Συν. (Τίτ. 3,8-15)
100. Αίρεση και αιρετικοί
101. Η χάρη του Θεού
ΙΟΥΛ. 25: ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ (Γαλ. 4,22-27)
102. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών
ΑΥΓ. 15: ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Φιλ. 2,5-11)
103. Η πηγή της ζωής
ΑΥΓ. 29: ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (Πράξ. 13,25-32)
104. Ο προφήτης Ιωάννης ο Βαπτιστής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΜΙΛΙΕΣ Σε ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
Α. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Του ΠΑΣΧΑ (Ιω. 1,1-17)
105. Το φως το αληθινό
ΚΥΡΙΑΚΗ Του ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ, Του ΘΩΜΑ (Ιω. 20,19-31)
106. Η ειρήνη των ανθρώπων
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄, Των ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (Μάρκ. 15,43-16,8)
107. Η τόλμη των μυροφόρων
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄, Του ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (Ιω. 5,1-15)
108. Ο Χριστός είναι το στήριγμα των ανθρώπων
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄, ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Ιω. 4,5-42)
109. Οι αληθινοί προσκυνητές του Θεού
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄, Του ΤΥΦΛΟΥ (Ιω. 9,1-38)
110. Η θεραπεία του τυφλού
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄, Των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Ιω. 17,1-13)
111. Το πανάγιο όνομα του Θεού
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄, ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Ιω. 7,37-52- 8,12)
112. Το πανάγιο Πνεύμα
Β. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ (Ματθ. 4,18-23)
113. Η κλήση των μαθητών
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ (Ματθ. 8,5-13)
114. Η δύναμη της πίστεως.
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ (Ματθ. 8,28-9,1)
115. Η ενέργεια των πονηρών πνευμάτων
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ (Ματθ. 9,1-8)
116. Ένα σημείο κι ένα θαύμα
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ (Ματθ. 9,27-35)
117. Η ευχή του Ιησού
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ (Ματθ. 14,14-22)
118. Ο ζωοποιός άρτος
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ (Ματθ. 14,22-34)
119. Οι πειρασμοί στη ζωή μας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ (Ματθ. 22,35-46)
120. Το πρόσωπο του Χριστού
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄ (Ματθ. 25,14-30)
121. Τα χαρίσματα του Θεού
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ (Ματθ. 15,21-28)
122. Ο Χριστός είναι ο θεραπευτής των ανθρώπων
Γ. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ (Λουκ. 5,1-11)
123. Η θαυμαστή αλιεία
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ (Λουκ. 6,31-36)
124. Η ομοίωση του ανθρώπου με τον Θεό
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ (Λουκ. 7,11-16)
125. Η ευσπλαχνία του Χριστού
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ (Λουκ. 8,5-15)
126. Ο λόγος του Θεού
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ (Λουκ. 16,19-31)
127. Η χρήση του πλούτου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ (Λουκ. 8,27-39)
128. Η κακουργία του διαβόλου
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ (Λουκ. 8,41-56)
129. Ένα παράδοξο θαύμα
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ (Λουκ. 10,25-37)
130. Η σύνεση του Χριστού
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ (Λουκ. 12,16-21)
131. Το πάθος της απληστίας
ΚΥΡΙΑΚΗ 1΄ (Λουκ. 13,10-17)
132. Το πάθος της υποκρισίας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ (Λουκ. 14,16-24)
133. Ο μεγάλος δείπνος
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ (Λουκ. 17,12-19)
134. Οι ασθένειες των ανθρώπων
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ (Λουκ. 18,18-27)
135. Η επίδραση των παθών
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ (Λουκ. 18,35-43)
136. Η επιμονή στην προσευχή
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ (Λουκ. 19,1-10)
137. Η μετάνοια αναγεννά τον άνθρωπο
Δ. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΤΡΙΩΔΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ΄, ΤΕΛΩΝΟΥ Και ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Λουκ. 18,10-14)
138. Η μεγάλη αρετή της ταπεινώσεως
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄, Του ΑΣΩΤΟΥ (Λουκ. 15,11-32)
139. Η μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (Ματθ. 25,31-46)
140. Το έλεος του Θεού
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ (Ματθ. 6,14-21)
141. Η αληθής νηστεία
Ε. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Των ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ιω. 1,44-52)
142. Η ζωντανή πίστη στον Θεό
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μάρκ. 2,1-2)
143. Ο Χριστός, ιατρός ψυχών και σωμάτων
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μάρκ. 8,34-9,1)
144. Ο άνθρωπος είναι μοναδικό πλάσμα του Θεού
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μάρκ. 9,17-31)
145. Η δύναμη του Χριστού
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μάρκ. 10,32-45)
146. Το πάθος της φιλοπρωτίας
ΚΥΡΙΑΚΗ Των ΒΑΪΩΝ (Ιω. 12,1-18)
147. Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα
Στ. ΚΥΡΙΑΚΕΣ Του ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΥ
ΣΕΠΤ. 1: ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (Λουκ. 4,16-22)
148. Η πατρίδα του Χριστού
ΚΥΡΙΑΚΗ Προ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Ιω. 3,13-17)
149. Ο χάλκινος όφις
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ Την ΥΨΩΣΙΝ (Μάρκ. 8,34-9,1)
150. Τα γνωρίσματα του χριστιανού
ΚΥΡΙΑΚΗ Προ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Ματθ. 1,1-25)
151. Η γέννηση του Χριστού
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ Την ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗ (Ματθ. 2,13-23)
152. Οι εχθροί του Ιησού
ΙΑΝ. 6: ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ (Ματθ. 3,13-17)
153. Η φανέρωση του Χριστού
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ Τα ΦΩΤΑ (Ματθ. 4,12-17)
154. Η συμπεριφορά του Χριστού
ΙΟΥΝ. 30: ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Ματθ. 9,16· 10,1-8)
155. Οι Δώδεκα Απόστολοι
ΚΥΡΙΑΚΗ Των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ, Δ΄ ΟΙΚ. Συν. (Ματθ. 5,14-19)
156. Οι άνθρωποι του Θεού είναι φως του κόσμου
Πινακασ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
Πινακασ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,715 kg
Διαστάσεις 14 × 20,5 cm
Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

600

Κωδικός

ISBN

978-360-315-614-7

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ”