Μουσικά

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ

20,73 πόντοι
20,73

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 304
Κωδικός: 20-162
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Απάνθισμα

Η ημετέρα Εκκλησιαστική Μουσική, ούσα αναμφιλέκτως, εθνικόν ημών μέγα και ιερόν κειμήλιον, προτιμητέα πάσης άλλης τοις νουν έχουσι πολλάς δ’ υποστάσα περιπετείας κατά καιρούς, περιποιεί ου μικράν δόξαν τη του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, άτε δη διασωσάση άδολον και καθαρόν το ύφος αυτής, δι’ ου και μόνου διατελεί έτι και νυν υπερέχουσα, και πρέπουσα Θεώ “ψάλλατε γαρ συνετώς” εντέλλεται ημίν ο Προφητάναξ Δαβίδ “ψάλλατε συνετώς”. Η δ’ εν τω ψάλλειν σύνεσις αύτη τί άλλο εστίν, ή τούτο δη το λεγόμενον Εκκλησιαστικόν ύφος, το κατακυριεύον του τε πνεύματος και νοός, και ανυψούν την καρδίαν εις ουρανόν, το φέρον εις κατάνυξιν, και κινούν εις δάκρυα αφάτου χαράς και αγαλλιάσεως, υφ’ ου τε δοκεί εν εκτάσει τω ευλαβεί, αναρπάζεσθαι νοερώς από της γης, και μεταφέρεσθαι ενώπιον του θρόνου του Υψίστου.
Οία δ’ ουκ έσεται μετ’ ου πολύ παραβαλλομένη την αρχαίαν αυτής μεγαλοπρέπειαν, βελτιούμενη οσημέραι κατά τον τόπον αυτής, και προβαίνουσα επί τα κρείττω εις εντέλειαν. Αλλά προς Θεού μη παραμορφούτω, μηδέ διαστρεφέτω ουδείς αναμιγνύς εν αυτή μέλη αμοιρούντα τοιαύτης συνέσεως!
Και περί μεν Μουσικής άλις εξ ου δ’ ωρμήθην προς τούτο το πόνημα εκείνο εστίν ιδών γαρ την καλήν υποδοχήν, ης έτυχε παρά τοις ομογενέσιν η προ δύω ετών υπ’ εμού μελοποιηθείσα, και εκδοθείσα Καλλίφωνος Σειρήν, αποβλέπουσα μόνον εις τέρψιν, και πνευματικόν ωραϊσμόν κατά το ιερόν λόγιον “Σφραγίς άνθρακος επί κοσμώ χρυσώ σύγκριμα μουσικών, εν συμποσία οίνου” και “εν κατασκευάσματι χρυσώ σφραγίς σμαράγδου μέλος μουσικών εφ’ ηδεί οίνω”, εφιλοτιμησάμην προσενεγκείν αυτοίς ιερωτέραν τροφήν, προς μείζονα θυμηδίαν, και ψυχικήν αυτών λυσιτέλειαν τούτου ένεκα μετά πόνου πολλού, και πλείστης όσης επιμελείας συνελεξάμην το ανά χείρας ΑΠΛΝΘΙΣΜΑ, το μεν συναρμολογήσας εκ των δοκιμωτέρων Μουσικοδιδάσκαλων, το δ’ αυτός μελοποιήσας, και διαιρέσας εις μέρη δύω, ου μόνον ψάλταις, αλλά καιν Ιερεύσι λίαν χρήσιμον και ωφέλιμον, πεποιθώς ότι και τούτο της αυτής έσεται τετευχός αποδοχής. […] (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Μακάριος ανήρ Μανουήλ Πρωτοψάλτου
Φως ιλαρόν το αρχαίον
Θεοτόκε Παρθένε συντετμημένον
Έτερον Κανόνα πίστεως Π.Γ. Προυσσαέως
Τον Δεσπότην μέλος αρχαίον
Περίζωσαι την ρομφαίαν, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου
-ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΙ ΑΡΓΑΙ
Πέτρου Λαμπαδ. ήχος Λέγετος Βου.
Γ. Ιερέως του 'Ρυσίου, ήχος Λέγετος Βου.
Πέτρου Βυζαντίου, ήχος πλ. α', Κε.
Δανιήλ Πρωτοψάλτου, ήχος βαρύς Ζω. Γ. Ιερέως του 'Ρυσίου, ήχος βαρύς Ζω.
Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχος πλ. δ', Νη.
Π.Γ. Προυσσαέως, ήχος δ', Δι.
-Η ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ
Κατευθυνθήτω μέλος αρχαίον
Νυν αι Δυνάμεις, Π.Γ. Προυσσαέως
Του αυτού, ήχος δ', Δι.
» ήχος πλ. β', Πα.
» ήχος βαρύς Ζω.
» ήχος πλ. δ', Νη.
Γεύσασθε και ίδετε, Γ. του Κλάδα, ήχος α', Κε. [...]
-ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ Μ. ΠΕΜΠΤΗ
-ΤΩ ΑΓΙΩ ΚΑΙ Μ. ΣΑΒΒΑΤΩ
-ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Θ. ΚΑΙ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
-ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΙ ΕΙΡΜΟΙ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0,795 kg
Διαστάσεις 18 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

304

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΑΡΧΑΙΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ”