Διεύθυνση

Ἑλλάδος 115, 30441 Λεμεσός

Ἐπικοινωνία

τηλ.: 25 355 081
fax: 25 828 571

Ὡράριο