Επικοινωνία

τηλ.: 25 355 081
fax: 25 828 571

Ωράριο

Χειμερινό

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή:
8 π.μ. – 1 μ.μ. & 3-6 μ.μ.

Τετάρτη: 8 π.μ. – 1 μ.μ.

Θερινό

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή:
8 π.μ. – 1 μ.μ. & 4-7 μ.μ.

Τετάρτη: 8 π.μ. – 1 μ.μ.