Διεύθυνση

Ἑλλάδος 115
30441 Λεμεσός

 

Ἐπικοινωνία

τηλ: 25 355 081
φαξ: 25 828 571