50 χρόνια ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τοῦ «Ἀττίλα»

Φέτος τὸν Ἰούλιο συμπληρώνονται 50 χρόνια ἀπὸ τὴν βάρβαρη εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο, οἱ δὲ σημερινοὶ Τοῦρκοι ἑτοιμάζουν μεγαλειώδεις ἑορτασμούς. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας ἀντιναύαρχος Ζέκι Ἀκτούρκ, παρουσιάζοντας τὸ πρόγραμμα ἑορτασμῶν ἀπὸ τὶς Τουρκικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις γιὰ τὴν 50ὴ ἐπέτειο τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στὴν Κύπρο, ἔκανε λόγο καὶ γιὰ προστασία τῶν δικαιωμάτων τῆς «Γαλάζιας Πατρίδας», ὀνόμασε δὲ τὴν τουρκικὴ εἰσβολὴ τοῦ 1974 «Εἰρηνευτικὴ Ἐπιχείρηση», ἡ ὁποία ἔφερε εἰ­ρήνη καὶ ἠρεμία σὲ ὁλόκληρο τὸ νησί («newsbomb.gr» 16-5-2024).

Ταυτόχρονα ὁ πρόεδρος τοῦ ψευδοκράτους, Ἐρσὶν Τατάρ, εἶχε τὸ θράσος νὰ δηλώσει ὅτι «ἡ Κύπρος σώθηκε καὶ δὲν ἔγινε ἑλληνικὸ νησὶ καὶ δημιουργήθηκε ἀνεξ­άρτητο τουρκικὸ κράτος»! Ἐπανέλαβε κι αὐτὸς ὅτι θὰ γιορτάσουν μὲ ἐνθουσιασμὸ τὴν 50ὴ ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς! Καὶ πρόσθεσε: «Ἡ εἰρήνη ἦρθε στὸ νησὶ μὲ τὴν «εἰρηνευτικὴ ἐπιχείρηση τοῦ 1974»· δὲν παρέλειψε δὲ νὰ ἀναφερθεῖ στὴ «Γαλάζια Πατρίδα», τὸ ἐθνικιστικὸ ὅραμα τῆς Τουρκίας («newsbreak.gr» 3-6-2024).

Ἀλλὰ καὶ τρεῖς μῆνες πρωτύτερα, τὸν Μάρτιο τοῦ 2024, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκί­ας Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογὰν σὲ ἐμπρηστικὴ ὁμιλία του ὑποστήριξε ὅτι ἡ Κύπρος θὰ ἦταν ὁλόκληρη τουρκική, ἐὰν οἱ δυνάμεις τῆς Ἄγκυρας εἶχαν κινηθεῖ νοτιότερα τὸ 1974, κάνοντας μάλιστα λόγο ἀκόμα καὶ γιὰ παρ’ ὀλίγο γενοκτονία τῶν Τουρκοκυπρίων («megatv.com» 19-3-2024).

Πόσο ἀπροκάλυπτα οἱ Τοῦρκοι πολιτικοὶ διαστρεβλώνουν τὴν Ἱστορία! Καὶ παρου­σιάζουν τὴν τόσο βάρβαρη καὶ καταστροφικὴ εἰσβολή τους ὡς «εἰρηνευτικὴ ἐπιχείρηση»! Ἀλλὰ ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα τί κάνουμε; Πόσοι Ἕλληνες γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὶς φρικιαστικὲς ἐκεῖνες ἡμέρες τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς; Πόσοι γνωρίζουν, ἔστω στοιχειώδη ἱστορικὰ στοιχεῖα, γιὰ τὴν ἁρπαγὴ καὶ κατοχὴ τοῦ 36,2% τῆς ἐδαφικῆς ἐπικράτειας τῆς Κύπρου μας; Πόσοι δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς θὰ μιλήσουν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα στοὺς μαθητὲς γιὰ τὸν «Ἀττίλα», ποὺ ἐκτόπισε βίαια περίπου 220.000 Ἑλληνοκύπριους ἀπὸ τὶς ἑστίες τους καὶ ὁδήγησε στὸν θάνατο περισσότερους ἀπὸ 3.000 Ἕλληνες;

Πέρασαν 50 χρόνια διαπραγματεύσεων, ὅμως ἡ Κερύνεια, ἡ Ἀμμόχωστος καὶ ἡ Μόρφου παραμένουν κάτω ἀπὸ τὴν κατοχὴ τοῦ βάρβαρου κατακτητῆ. Μέσα στὰ πενήντα αὐτὰ χρόνια ἔγιναν πολλὲς διπλωματικὲς προσπάθειες ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος. Ἀλλὰ δυστυχῶς τὰ συμφέροντα τῆς Ἀγγλίας δὲν ἄφησαν τὸ Κυπριακὸ ζήτημα νὰ βρεῖ τὴ λύση του.

Ὅλα αὐτὰ ὅμως πρέπει νὰ γίνουν μαθήματα Ἱστορίας σὲ ὅλους μας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνουν μαθήματα, πρέπει κάποιοι νὰ τὰ διδάξουν στὶς νέες γενιές. Τὸ μεγαλύτερο μάθημα ποὺ ἔχουμε χρέος ὅλοι μας νὰ πάρουμε, εἶναι τὸ ὅτι δὲν πρέπει νὰ δεχόμαστε ποτὲ τετελεσμένα στὴν Ἱστορία μας. Φθάνει πιὰ ὁ ἐνδοτισμὸς καὶ οἱ συνεχεῖς παραχωρήσεις. Εἶναι ὥρα νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, πρὶν θρηνήσουμε καὶ ἄλλες χαμένες Πατρίδες…